تبیان، دستیار زندگی
وقتی ماده ای آنقدر گرم می شود که با اکسیژن موجود در هوا ترکیب می گردد، من بوجود می آیم.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آتش

آتش

وقتی ماده ای آنقدر گرم می شود که با اکسیژن موجود در هوا ترکیب می گردد، من بوجود می آیم.

من در زمان واکنش های شیمیایی که بین ماده اولیه یعنی همان سوخت، مثل چوب، ذغال و ... است با اکسیژن بوجود می آیم، رنگ شعله‌های من و شدت یا اندازه زبانه‌های آن با هم فرق میکند. کوچک‌ترین شکل آتش، شعله نام دارد.

من دارای دو  نوع از انواع انرژی ها هستم، هم انرژی گرمایی و هم انرژی نور.

از من برای خیلی از چیزها استفاده می کنند، مثل پختن غذاها، ذوب کردن آهن و ...، اگر در زمان استفاده از من نکات ایمنی رعایت نشود خیلی خطرناک می شوم، می توانم یک خانه و یا خانه های زیادی را بسوزانم، حتی یک جنگل را.

پس مراقب باش هیچ وقت بدون اجازه پدر و مادرت به من نزدیک نشوی.

  پرستو

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.