تبیان، دستیار زندگی
معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص پذیرش جنسیتی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور در کنکور سراسری ورود به دانشگاهها گفت: حداقل 40 درصد از هر جنسیت باید در کلاس های درسی دانشگاههای علوم پزشکی حضور داشته باشند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان سنجش در مورد پذیرش جنسیتی در رشته های علوم پزشکی توضیح داد

نتایج آزمون

معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص پذیرش جنسیتی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور در کنکور سراسری ورود به دانشگاهها گفت: حداقل 40 درصد از هر جنسیت باید در کلاس های درسی دانشگاههای علوم پزشکی حضور داشته باشند.

بحث پذیرش جنسیتی در علوم پزشکی مطرح نیست بلکه برای درمان مردم از هر دو جنس به پزشک، پرستار، رادیولوژیست، بهداشتکار و غیره نیاز است.

وی تأکید کرد: حداقل 40 درصد از هر جنسیت باید در کلاس های درسی دانشگاههای علوم پزشکی حضور داشته باشند و این باعث می شود که در خروجی نیز همان تعداد وجود داشته باشند اما در برخی از دانشگاهها به دلیل اینکه ورودی و یا بر اساس رشته ممکن است از یک جنسیت بیشتر باشد، تعداد افراد حاضر در دانشگاهها نیز بیشتر از آن جنسیت باشند.

رئیس سازمان سنجش نیز چندی پیش گفت : نوع پذیرش جنسیتی که در کنکور سراسری اعمال می شود موجب پذیرش داوطلبان پسر یا دختر با تفاوت علمی بالا نخواهد شد و این نوع پذیرش به هیچ عنوان تبعیض تلقی نمی شود. در حال حاضر پذیرش در رشته های پزشکی مانند داروسازی و دندانپزشکی بدون استثناء تعداد دختران بیشتر از پسران است به طوریکه در این رشته ها 60 درصد دختر و 40 درصد پسر پذیرفته می شوند.

وی با بیان اینکه این تعداد پذیرش متناسب با شرکت کننده ها است افزود: بیشترین میزان رقابت در میان دختران و پسرانی است که فارغ التحصیل همان سال هستند. تعداد پسران و دختران در این سالها یکسان است اما به دلیل اینکه پسران باید پس از فراغت از تحصیل به سربازی اعزام شوند، تعداد دختران کنکور در سالهای قبل بیشتر از پسرها است.

رئیس سازمان سنجش اضافه کرد: تعداد داوطلبین واقعی ما داوطلبان فارغ التحصیل همان سال هستند که تعداد دختر و پسر درمورد آنها متناسب است.

رئیس سازمان سنجش در پاسخ به این سئوال که آیا پذیرش جنسیتی امکان پذیرش با تفاوت نمره بسیار زیاد را ایجاد نمی کند گفت : تفاوت نمره بین دختر و پسر ناچیز و در حد 200 یعنی 1 یا 2 سئوال است. امکان ندارد دختر و پسری یکی با نمره بسیار پایین تر از دیگری تنها به دلیل پذیرش بر اساس تفکیک جنسیت پذیرش شود. امکان ندارد در بخش 30 درصدی پذیرش هر جنس، پسری با رتبه 13 هزار قبول شود اما دختری با 10 هزار همان رشته را قبول نشود، یعنی اگر پسری در این رتبه قبول شود داوطلب دختر نیز با رتبه 10 هزار حتما قبول خواهد شد.

تفاوت نمره افراد پذیرش شده بر اساس جنسیت امکان ندارد از 200 نمره بیشتر شود. 200 نمره نیز یعنی یک یا دو سوال در کنکور. بدین ترتیب اگر پسری با رتبه 10هزار قبول شود، دختر نیز با رتبه 10 هزار و 200 حتما قبول می شود.

پذیرش جنسیتی در برخی رشته های گروههای آزمایشی ریاضی فنی، علوم انسانی و علوم تجربی اعمال می شود که این موضوع در دفترچه کنکور قید خواهد شد و داطلبان پیش از انتخاب رشته از آن مطلع می شوند.