تبیان، دستیار زندگی
جدول رده بندی لیگ برتر امتیاز تفاضل خورده زده باخت مساوی برد بازی نام تیم ردیف 53 19 29 48 3 8 15 26 پاس 1- 51 15 31 46 3 9 14 26 استقلال 2- 47 15 22 37 5 8 13 26 فولاد 3- 40 7 25 32 8 7 11 26 ذوب آهن 4- 39 13 28 42 7 9 10 2...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جدول رده بندی و گلزنان لیگ برتر

جدول رده بندی لیگ برتر

امتیازتفاضلخوردهزدهباختمساویبردبازی

نام تیم

ردیف
53

19

29

48

3

8

1526

پاس

1-

51

15

31

463

9

14

26

استقلال

2-

47

15

22

37

5

8

13

26

فولاد

3-

40

7

25

32

8

7

1126

ذوب آهن

4-

39

13

28

42

7

9

10

26

پرسپولیس

5-

39

11

36

47

9

6

11

26

سپاهان

6-

32

2-

26

2410

8

826پیكان

7-

31-

43

35

9

10

7

26

استقلال اهواز

8-

30

15-

42

27

126826

پگاه

9-

29

1-

26

25911626

ابومسلم

10-

29

8-

35

27911626فجرسپاسی

11-

24

20-

47

27

12

9

5

26

برق

12-

21

13-

36

2311

12

3

26

سایپا

13-

20

14-

33

19

14

8

4

26

شموشك

14-

جدول گلزنان

16گل: علی دایی( پرسپولیس).

12 گل: آرش برهانی(پاس).

11 گل: رضا عنایتی( استقلال).

9 گل: خداداد عزیزی(پاس)، امیرخلیفه اصل(استقلال اهواز) و مهدی رجب زاده( ذوب آهن).

8 گل: پژمان نوری(پگاه)، امیر وزیری( ذوب آهن)، ایمان مبعلی(فولاد)، مهرزاد معدنچی(فجرسپاسی)، آدریانو آلوز( استقلال اهواز)، جواد نكونام و محسن بیاتی نیا(پاس)، ایمان رزاقی راد( ابومسلم) و رسول خطیبی( سپاهان).

7 گل: ادموند بزیك(سپاهان)، بهمن طهماسبی و محمدعلی ابراهیمیان(پیكان)، احمد مؤمن زاده( فولاد)، علی سامره( استقلال) و محمد منصوری( برق).

6 گل: فریدون فضلی( ابومسلم) و فرزاد مجیدی( استقلال)، علیرضا عباسفرد( برق)، اصغر طالب نسب(سپاهان) و سیاوش اكبرپور( فجر سپاسی).

5 گل: محمدعلی امیری و فرید عابدی(برق)، عباس آقایی(پاس)، امیرحسین یوسفی(سایپا)، محرم نویدكیا و محمود كریمی( سپاهان) و علی علیزاده(فجر سپاسی).

4 گل: جوادكاظمیان( پرسپولیس)، میثم سلیمانی، لفته حمیدی و سهراب بختیاری زاده( فولاد)، علیرضا رضایی( استقلال اهواز)، یونس گرائیلی(شموشك)، امیرحسین سلامی بخش(پگاه) و لئون استپانیان(سپاهان).