تبیان، دستیار زندگی
دختری دلش شکست رفت و هرچه پنجره رو به نور بود بست
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دختری دلش شکست

دختری دلش شکست

دختری دلش شکست

رفت و هرچه پنجره

رو به نور بود بست

رفت و هرچه داشت

یعنی آن دل شکسته را

توی کیسه زباله ریخت

پشت در گذاشت

صبح روز بعد

رفتگر

لای خاکروبه ها

یک دل شکسته دید

ناگهان

توی سینه اش پرنده ای تپید

چیزی از کنار چشم های خسته اش

قطره قطره چکید...

                                                                عرفان نظر آهاری

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.