سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
مرینات هوازی می‌تواند باعث ایجاد تغییرات معنی داری بر سطوح چربی بدن شوند یك دانشجوی كارشناسی‌ارشد دانشگاه گیلان در تحقیقات پایان‌نامه خود به تعیین روایی آزمون‌های دو كیلومتر پیاده روی و پله استراند در برآورد توان‌ هوازی دخترا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نقشتمرینات هوازیدر تغییر چربی بدن

تمرینات هوازی می‌تواند باعث ایجاد تغییرات معنی داری بر سطوح چربی بدن شوند

یك دانشجوی كارشناسی‌ارشد دانشگاه گیلان در تحقیقات پایان‌نامه خود به تعیین روایی آزمون‌های دو كیلومتر پیاده روی و پله استراند در برآورد توان‌ هوازی دختران دانشجوی ورزشكار پرداخت.

در بخشی از پایان‌نامه زهرا جامعی مقدم طبالوندانی آمده است: ‌ظرفیت هوازی یكی از اساسی ترین شاخص‌های فیزیولوژیكی آمادگی قلبی عروقی است، بدین جهت یكی از موضوعات مهم در تربیت بدنی و علوم ورزشی ارائه و معرفی آزمون‌های معتبری است كه بتواند اینگونه شاخص‌ها را به خوبی اندازه گیری و یا برآورد كند.

‌این تحقیق با هدف بررسی میزان روایی آزمون‌های میدانی پله استراند و دو كیلومتر پیاده روی در برآورد توان هوازی دانشجویان دختر ورزشكار دانشگاه گیلان با دامنه سنی ‌١٩ تا ‌٢٣سال به صورت داوطلبانه و غیر تصادفی به عنوان نمونه آماری تحقیق برگزیده شدند.

در این پژوهش حداكثر اكسیژن مصرفی افراد از طریق سه آزمون بروس (آزمون مرجع) آزمون‌های دو كیلومتر پیاده روی و پله استراند (آزمون‌های میدانی) در سه نوبت جداگانه اندازه گیری شد. همچنین درصد چربی بدن افراد از طریق اندازه گیری لایه‌های چربی زیر پوستی اندازه گیری و ثبت شد. بعد از محاسبه درصد چربی بدن، تجزیه و تحلیل یافته‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و همچنین آزمون آنووا انجام شد.

نویسنده در این پایان نامه می‌افزاید: در این مورد از طریق پرسشنامه‌های ویژه، اطلاعاتی درباره وضعیت ورزشی، بهداشتی و پزشكی آزمودنی‌ها كسب شد. برای تعیین درصد چربی بدن از اندازه گیری چربی زیر پوستی در سه ناحیه سه سر بازو، ران و بالای لگن خاصره استفاده شده، در مرحله بعد آزمودنی‌ها به ترتیب در سه نوبت مجزا در طول سه هفته متوالی در آزمون‌ها شركت كردند. اولین جلسه شامل اجرای آزمون بروس توسط آزمودنیها و ثبت زمان اجرا توسط محقق بود.

در جلسه بعد، آزمون پله استراند توسط آزمودنی‌ها اجرا شد كه در این آزمون، محقق ضربان قلب آزمودنی را در ثانیه‌های ‌١٥ تا ‌٣٠ آزمون ثبت می‌كرد. آخرین جلسه نیز شامل اجرای آزمون دو كیلومتر پیاده روی بود.

نتایج تحقیق نشان داد كه میزان همبستگی بین آزمون پله استراند و بروس،‌٦٣ درصد با خطای استاندارد برآورد (میلی متر در كیلوگرم در دقیقه ‌٣/٣) و همبستگی آزمون دو كیلومتر پیاده روی و بروس،‌٦٦ درصد با خطای استاندارد برآورد (میلی متر در كیلوگرم در قیقه ‌٢/٣) بوده است.

نتایج این مرحله همچنین نشان داد كه بین آزمون‌های دو كیلومتر پیاده روی، پله استراند و بروس در برآورد توان هوازی كل جامعه تحقیق تفاوت معنی داری وجود ندارد. همچنین در این پژوهش بین حداكثر اكسیژن مصرفی بدست آمده از هر یك از آزمون‌ها و درصد چربی بدن ارتباط معكوس و معنی دار نشان داده شد؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت كه تمرینات هوازی می‌تواند باعث ایجاد تغییرات معنی داری بر سطوح چربی بدن شوند.

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین