تبیان، دستیار زندگی
در تفسیر نورالثقلین جلد پنجم آمده امام علی (علیه السلام) فرمودند:روزی جبرائل (علیه السلام) نزد حضرت آدم (علیه السلام) آمد وگفت: خداوند بلند مرتبه فرموده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

هر کس عقل دارد حیا و دین نیز دارد

هر کس عقل دارد حیا و دین نیز دارد

در تفسیر نورالثقلین جلد پنجم آمده : امام علی (علیه السلام) فرمودند:روزی جبرائیل (علیه السلام) نزد حضرت آدم (علیه السلام) آمد و گفت: خداوند بلند مرتبه فرموده است:از این سه چیز :

1-عقل

2-حیاء

3-دین

یکی را انتخاب و بقیه را رها کن.

آدم (علیه السلام) گفت:عقل را انتخاب می کنم

جبرائیل(علیه السلام) رو به حیاء و دین کرد وگفت: از آدم جداشوید.

آنها در پاسخ گفتند: خداوند متعال به ما فرمان داده که از عقل جدا نشویم وهر کجا عقل باشد ما نیز آنجا هستیم.

                                                                                                                                 تفسیر نورالثقلین جلد پنجم

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.