تبیان، دستیار زندگی
1-    اگر متواضع باشید كمتر مورد حسد واقع می شوید. ( ابن مقفع ) 2-    تحمل و بردباری بالاترین جرئت و جسارت است. ( پاستور ) 3-  تعصب در علم و فلسفه مانند هر تعصب دیگر نشانه ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چند گفتار از بزرگان جهان

1-    اگر متواضع باشید كمتر مورد حسد واقع می شوید. ( ابن مقفع )

2-    تحمل و بردباری بالاترین جرئت و جسارت است. ( پاستور )

3-  تعصب در علم و فلسفه مانند هر تعصب دیگر نشانه خامی و بی مایگی است و همیشه به زیان حقیقت تمام می شود و در شأن خردمندان نیست. ( ابوعلی سینا )

4-    تنها راه سعادت همانا سادگی و شبیه شدن به مردم ساده است و مابقی همه فریب و دردسر است.  ( جمالزاده )

5-    عظمت مردان بزرگ از طرز رفتارشان با مردمان كوچك آشكار می شود. ( دیل كارنگی )

6-    برای بقای دوستی باید فضیلت و ارزش یكدیگر را بشناسید و به  همدیگر به دیده احترام بنگرید. ( ارسطو )

7-    بهترین میراثی كه پدران برای فرزندان خود می گذارند فضائل است. ( سیسرون )

8-    جهان بزرگ است و آدمیزاد كوچك ، اما آدمیزاد می تواند چنان بزرگ شود كه جهان در برابرش كوچك گردد. ( سعید نفیسی )

9-    حدودی وجود دارد كه وقتی فضیلت از آن بگذرد شایستگی به ناشایستگی و لذت به زحمت مبدل می شود. ( ژرژسیون )

10-در انسان نعمتی از این بهتر نیست كه به مقدرات خود سر تسلیم فرود آورد  و مزه عظمت آن را بچشد. ( داستایوسكی )

11-سادگی در رفتار آخرین كمال است . بسیاری از مردم از ترس آن كه مبادا آنان را معمولی فرض كنند از طبیعی بودن هراسان اند. ( جفری )

12-فضیلت پرهیز از رذیلت نیست بلكه بی میلی نسبت به آن است. ( شاو )

13-فضیلت را با كردار نه گفتار، پرورش می توان داد. ( لومینوس )

14-فضیلت چون با آداب ناپسند توأم شود مایه دردسر است. ( كونیرزمیدلتون )

15-هر كه نیك نهاد و پاك منش و كوشاست به آنچه سزوار است می رسد. ( بوذرجمهر)