تبیان، دستیار زندگی
به بچه ها نشان دهید هوا وجود دارد و حرکت می کند
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جابه جایی هوا

جابه جایی هوا

اهداف

  • دانش آموزان بفهمند که هوا وجود دارد و حرکت می کند.

وسایل لازم

  • لوله
  • سیب
  • چسب
  • کیسه پلاستیکی
  • دستمال کاغذی
  • کتاب
  • کارت های بازی
  • فنجان
  • تکه های کاغذ

روش تدریس

معلم با لوله در اطراف کلاس راه می رود و اجسام کوچکی را با فوت کردن درون لوله به صورت یکی از دانش آموزان پرت می کند. معلم از دانش آموزان می پرسد که چه چیزی درون لوله است و منتظر می شود تا جواب را بشنود. راجع به هوا با دانش آموزان صحبت می کند و می گوید که هوا در همه جا وجود دارد، حتی در اجسامی که به نظر خالی می رسند.

آزمایش 1:

معلم دو سیب را با یک طناب می بندد و از در یا جایی آویزان می کند.سیب ها باید با فاصله ای حدودا 3 سانت از هم معلق باشند. هنگامی که سیب ها به تعادل می رسند، به شدت بین آنها فوت می کند.

حالا از بچه ها می پرسد: سیب ها از هم دور شدند یا به طرف هم دیگر نزدیک شدند؟ چرا؟

پاسخ: هنگامی که فوت می کنید باعث می شوید که هوای بین سیب ها جابه جا شود. این هوای متحرک، فشار کمتری نسبت به هوای دو طرف سیب ها، دارد.پس هوای ثابت سیب ها را به طرف همدیگر هل می دهد.

آزمایش 2:

معلم یک کیسه خالی را طوری در هوا تکان می دهد که پر از هوا شود. در کیسه را می بندد و به دانش آموزان می گوید که در کیسه هوا وجود دارد و شما می توانید وجود آن را احساس کنید.

حالا از بچه ها می پرسد: اگر شما یک کیسه خالی داشته باشید آیا پر از هوا است یا خیر؟

پاسخ: بله، هوا همه جا است. حتی اگر نتوانید آنرا ببینید.

آزمایش 3:

معلم تکه های کوچک دستمال کاغذی را بر روی میز می ریزد و از بالا کتابی روی آنها پرت می کند. دستمال کاغذی ها از زیر کتاب فرار می کنند. دلیل این پدیده این است که کتابی که پایین می افتد ، هوا را از سر راهش کنار می زند و باد درست می کند.

آیا باد اجسام را جابه جا می کند؟

پاسخ: بله باد می تواند اجسام را تکان بدهد یا جابه جا کند.

آزمایش 4:

معلم باید به دانش آموزان بگوید که باد نه تنها می تواند اجسام را جابه جا کند، بلکه می تواند حرکت اجسامی را که به طرف باد می روند، آهسته کند. از دو دانش آموز بخواهید که  روی صندلی بروند و به هر کدام یک سری کارت بازی بدهید. از آن دو بخواهید که کارت ها را بر روی زمین بیاندازند. البته یکی باید کارت ها را از پشت و دیگری از بغل بیندازد.

سوال؟ کدام کارت دقیقا زیر صندلی دانش آموز می افتد؟ چرا؟

پاسخ: کارت هایی که از بغل انداخته می شد، دقیقتر فرود آمدند و کارت هایی که از جلو انداخته می شدند ، به اطراف می افتادند.

آزمایش 5:

معلم یک لیوان خالی در دست می گیرد و آنرا به دانش آموزان نشان می دهد. از دانش آموزان  می خواهد پیش بینی کنند که آیا تکه کاغذی که درون لیوان است، در اثر فرو بردن لیوان دورن آب، خیس می شود یا خیر.

سوال؟ چرا تکه کاغذ خیس نشد؟

پاسخ: اگر لیوان را درست عمودی وارد آب کنید و آنرا کج نکنید، آب نمی تواند وارد لیوان شود.

تکلیف: دانش آموزان سه مطلبی که راجع به هوا آموخته اند، بیان کنند و شرح بدهند.

مترجم: بهنام تهرانی