تبیان، دستیار زندگی
کرگدن
کرگدن
کرگدن
سلام. من کرگدن هستم. یک جانور پستاندار که یک شاخ هم دارم.
ملخ
ملخ
ملخ
سلام. من یک حشره هستم اما هر کدام از اعضای بدنم شبیه یک حیوان است.
زنبور عسل
زنبور عسل
زنبور عسل
سلام. من یک حشره هستم. اسمم زنبور عسل است. من به صورت گروهی زندگی می کنم. یعنی هیچ وقت تنها نیستم و با دوستان و خانواده ام در یک کندو زندگی می کنم.
لاک پشت
لاک پشت
لاک پشت
من از حیوانات خزنده هستم. اسم من لاک پشت. ما لاک پشت ها انواع مختلفی داریم مثلا بعضی از ما در خشکی و بعضی هامون در آب زندگی می کنیم. من یک لاک بزرگ روی بدنم دارم که استخوانی و خیلی محکم است که از بدنم نگه داری می کند.
تمساح
تمساح
تمساح
سلام. من یک جانور دوزیستم. یعنی هم می توانم در آب زندگی کنم و هم در خشکی.
شتر، حیوان صحرا
شتر، حیوان صحرا
شتر، حیوان صحرا
حیوانی قوی هستم که سختی های زیادی را می توانم تحمل کنم، من شتر هستم. دست و گردنی دراز دارم. در مناطق گرم وخشک وبی آب و علف زندگی می کنم.