ر گویای نوع شخصیت آنان است تحقیقات جدید نشان می‌هد كلمات و حروفی كه افراد به عنوان كلمه عبورو اسم رمز (یوزرنیم و پسورد) برای كاربردهایی نظیر ورود به صندوق پست الكترونیكی شخصی (ایمیل) برمی‌گزینند، بیانگر نوع شخصیت آنها است. ب...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پسورد انتخابی  افراد در كامپیوتر گویای نوع شخصیت آنان است


تحقیقات جدید نشان می‌هد كلمات و حروفی كه افراد به عنوان كلمه عبورو اسم رمز (یوزرنیم و پسورد) برای كاربردهایی نظیر ورود به صندوق پست الكترونیكی شخصی (ایمیل) برمی‌گزینند، بیانگر نوع شخصیت آنها است.

به گزارش سایت اینترنتی<یاهوهلث>، محققان دانشگاه<سیتی>  در شهرلندن با بررسی اسم رمز انتخابی 1200 داوطلب، افراد را در زمینه انتخاباسم رمز به چهار گروه تقسیم كردند.

گروه اول كه دارای بیشترین فراوانی نیز هست، به افرادی تعلق دارد كهكلمات عبوری مرتبط با مسائل شخصی و خانوادگی را انتخاب می‌كنند.

به عبارت دیگر نیمی‌از افراد نام خود، فرزند، همسر و یا حیوان خانگی خود و یا تاریخ تولد خود یا نزدیكان را به عنوان كلمه عبور برمی‌گزینند.

این قبیل افراد معمولا كاربر دائمی‌رایانه‌ها نیستند و گاه و  بی‌گاه ازرایانه استفاده می‌كنند و در عوض، ارتباطات خانوادگی و عاطفی قوی دارند.

به گفته محققان، این دسته از افراد كلمات عبوری را انتخاب می‌كنند كه نمادی برای یك شخص یا واقعه با ارزش عاطفی زیاد باشد.

دسته دوم از افراد كه یك سوم از كل داوطلبان شركت كننده  در مطالعه اخیر را نیز شامل می‌شود، افرادی هستند كه نام شخصیت‌های مطرح مورد علاقه خود مثلا نام یك ورزشكار، هنرپیشه، خواننده، و یا شخصیت افسانه‌ای موردعلاقه خود را به عنوان كلمه عبور انتخاب می‌كنند.

این قبیل افراد معمولا جوان بوده و دوست دارند زندگی خود را با شیوه زندگی شخصیت مورد علاقه‌شان هماهنگ و یكسو كنند.

دسته سوم، كه اغلب مذكر بوده و 11 درصد از كل داوطلبان را تشكیلمی‌دهند، افرادی هستند كه واژگان مربوط به جنس مخالف خود از قبیل<دوستداشتنی> و یا<الهه زیبایی> را برمی‌گزینند.

در نهایت، دسته چهارم كه شامل 10 درصد از داوطلبان می‌شود، افرادی هستند كه از كلمات عبور مرموز و غیرقابل حدس زدن استفاده می‌كنند  اینقبیل افراد تركیباتی از حروف و اعداد نامربوط را به عنوان اسم رمزبرمی‌گزینند.

به گفته كارشناسان، این افراد معمولا محتاط هستند و در زندگی تصمیمات بی‌خطر را به تصمیمات جالب ترجیح می‌دهند.

دانشمندان دانشگاه<سیتی> در انگلستان عقیده دارند انسان چیزی را به عنوان كلمه عبور برمی‌گزیند كه همواره در ذهنش باشد و برای به یاد آوردن آن، نیازی به هوشیاری كامل و حضور ذهن نداشته باشد.

این بدان معناست كه ما در هنگام انتخاب كلمه عبور، به طور ناخوداگاه چیزی را انتخاب می‌كنیم كه ذهنمان با آن درگیر باشد و از این رو می‌توان با توجه به كلمات عبور انتخابی افراد، به برخی خصوصیات روانشناسی  آنهاپی برد.

برگرفته از روزنامه ایران