روزی خواهی آمد
روزی خواهی آمد
روزی خواهی آمد
روزی خواهی آمد و من سنگفرش خیابان ها را با گلاب می شویم؛ گلاب گل های محمدی که با دست هایم چیدم. ..
ساحل تو
ساحل تو
ساحل تو
ماهی سرخ تنگ بلور دلم هوای تو را دارد یا مهدی (عج)، هوای رسیدن و دریایی شدن...
کجای تاریخ
کجای تاریخ
کجای تاریخ
تاریخ را ورق می زنم....
شاید جمعه ای دیگر...
شاید جمعه ای دیگر...
شاید جمعه ای دیگر...
آقای من! نمی دانم این چندمین جمعه است که می آید و تو حضورنداری! ...
تا حضورت...
تا حضورت...
تا حضورت...
پر می کشم و تا حضورت می آیم. می خواهم دست های سخاوتت را در برابرم بگیری تا در آن ها لانه کنم ...
بی تو
بی تو
بی تو
بی تو غریبم، با همه چیز، با همه کس حتی با خویشتن خویش! ...
قدری مهربانی
قدری مهربانی
قدری مهربانی
بلد هستم بچرخم مثل باران...
باغ نرگس
باغ نرگس
باغ نرگس
باز هم مانند هروز رو یپله ...
نامه ای به امامم
نامه ای به امامم
نامه ای به امامم
به تو نامه می نویسم، نشان خانه ات را نمی دانم....
به انتظارت هستم مهدی جان!
به انتظارت هستم مهدی جان!
به انتظارت هستم مهدی جان!
صدای زمزمه های حضور را در میان بغض های هر شبم می شنوم. ولی تمام جعه های خوب من تهی زآمدنت.
می خواهم خدا را ببینم کار مهمی دارم
می خواهم خدا را ببینم کار مهمی دارم
می خواهم خدا را ببینم کار مهمی دارم
کنار جاده نشسته بود و تو دلش با خدا حرف می زد اما چیزی به زبان نمی آورد. خسته و غمگین به نظر می رسید. نه دلی برای رفتن داشت نه جایی برای ماندن.
شبی با فضیلت نزد پروردگار
شبی با فضیلت نزد پروردگار
شبی با فضیلت نزد پروردگار
فضیلت شب نیمه شعبان بیشتر از آن است که ذکر شود.
مهربان مثل پیامبر (ص)
مهربان مثل پیامبر (ص)
مهربان مثل پیامبر (ص)
حضرت محمد(ص) خیلی مهربان و خوش رفتار بودند. تا آن جا که به ایشان می گفتند پیامبر مهربانی. هر کس هر غم و مشکلی داشت می رفت پیش پیامبر(ص) تا مشکلش رفع بشود.
دعا از زبان امام زمان (عج)
دعا از زبان امام زمان (عج)
دعا از زبان امام زمان (عج)
خدایا توفیق طاعت و عبادت و دوری از گناه و نیت پاک و شناخت حرمت و عزت و احترام را روزی ما کن.
گفتگو با امام زمان
گفتگو با امام زمان
گفتگو با امام زمان
ای فرزند احمد! آیا راه ملاقات و دیداری به سوی تو هست؟ پس کی آن زمان فرا می رسد که ما از فیض وجود تو بهره مند گردیم؟
خدای مهربان من
خدای مهربان من
خدای مهربان من
خداوندا ! مرا درآنچه تورا ازمن خشنود می سازد و یاد مرا در میان مردمان نیک می گرداند ، کامیاب نما .
مردی که همه آرزوی دیدنش را دارند
مردی که همه آرزوی دیدنش را دارند
مردی که همه آرزوی دیدنش را دارند
از نو شکفت نرگس چشم انتظاری ام گل کرد خار خار شب بی قراری ام
سلام بر امام مهربانی‌ها
سلام بر امام مهربانی‌ها
سلام بر امام مهربانی‌ها
دیشب بابا همه رو جمع کرد و گفت که کارتون دارم. همه یعنی من و مامان و خواهرم مینا. بابا هم یه جورایی خوشحال بود و هم نگران.
هنوز در سفرم
هنوز در سفرم
هنوز در سفرم
و هیچ ظلمت با نور مساوی نخواهد بود و هرگز آفتاب و سایه هم رتبه نباشند. (سوره‌ی فاطر آیات ۲۰ و ۲۱)
خداوند همه جا هست
خداوند همه جا هست
خداوند همه جا هست
امروز صبح وقتی بابا برای خواندن نماز صبح صدایم کرد هر چه قدر تو رختخوابم غلت خوردم نتونستم از جام بلند بشم و پیش خودم گفنم بابا که رفت پس دیگه برای چی بلند بشم؟