اسبی که دو بال داشت- قسمت سوم
اسبی که دو بال داشت- قسمت سوم
اسبی که دو بال داشت- قسمت سوم
فرمانده سپاه دشمن، عمر سعد یکی از سربازان را کنار کشیدو گفت: نامت چیست؟...
اسبی که دو بال داشت- قسمت دوم
اسبی که دو بال داشت- قسمت دوم
اسبی که دو بال داشت- قسمت دوم
فرمانده سپاه دشمن، عمر سعد یکی از سربازان را کنار کشیدو گفت: نامت چیست؟...
اسبی که دو بال داشت- قسمت اول
اسبی که دو بال داشت- قسمت اول
اسبی که دو بال داشت- قسمت اول
فرمانده سپاه دشمن، عمر سعد یکی از سربازان را کنار کشیدو گفت: نامت چیست؟..
شغال و پندهای الاغ (مرزبان نامه)(2)
شغال و پندهای الاغ (مرزبان نامه)(2)
شغال و پندهای الاغ (مرزبان نامه)(2)
الاغ گفت :«چه کار کنم شغال جان. من یک الاغم و چاره ای جز این کار ندارم. اگر بار آدمیزاد را جابه جا نکنم چه بخورم و چه طور زندگی کنم؟»
شغال و پندهای الاغ (مرزبان نامه)(1)
شغال و پندهای الاغ (مرزبان نامه)(1)
شغال و پندهای الاغ (مرزبان نامه)(1)
شغالی، کنار یک باغ با خیال آسوده و راحت زندگی می کرد. هر وقت گرسنه اش می شد، یواشکی و دور از چشم باغبان از سوراخ دیوار به داخل باغ انگور می خزید و وارد باغ می شد ...
مثل کف دست(2)
مثل کف دست(2)
مثل کف دست(2)
همین طور که می رفت چشمم به خیابان خورد که اسم ارمغان رویش بود. ...
مثل کف دست(1)
مثل کف دست(1)
مثل کف دست(1)
مادر پرسید: «خانه اش را بلدی؟»...
بوی بهشت می آید!!!...(2)
بوی بهشت می آید!!!...(2)
بوی بهشت می آید!!!...(2)
خاله که خیالش از بابت پسرک راحت شده بود کنارم آمد و پرسید:«برایت آبمیوه بریزم یا کمپوت باز کنم. سرم را تکان دادم وگفتم «نه،میل ندارم»...
بوی بهشت می آید!!!...
بوی بهشت می آید!!!...
بوی بهشت می آید!!!...
پایم کو؟...پایم را پس بدهید...یالا...زود باشید، من پایم را می خواهم...پایم را.. از خواب ناز پریدم...
خاطرات کوچه البرز- قسمت دوم
خاطرات کوچه البرز- قسمت دوم
خاطرات کوچه البرز- قسمت دوم
«ماه رمضونا» خیلی از محل ها کاپ می ذاشتن... بچه ها بیشتر دوست داشتن... تو «کاپ یی» شرکت کنن که از همه محله ها تیم باشه... بعضی «كاپ ها» که می گفتن از «نازی آباد» و «میدون خُراسون» و «نظام آباد» و ... تیم اومده...
خاطرات کوچه البرز-قسمت اول
خاطرات کوچه البرز-قسمت اول
خاطرات کوچه البرز-قسمت اول
دلم که می گرفت... حوصله ام که سر می رفت... هوای کوچه و بچه های محل که سرم می افتاد... صدای سوت «محمد» شمشکی که از ته کوچه به گوش می رسید... از جا می پریدم و کفشامو می پوشیدم...
1) خوش آمدی روح الله
1) خوش آمدی روح الله
1) خوش آمدی روح الله
نگاه پدر به آسمان بود. آسمان صاف بود؛ آبی و روشن و پر از پرنده . پدر دست هایش را به طرف آسمان بلند كرده بود و زیر لب دعا می خواند. چشمانش پر از اشك بود.
(5) پرواز 4721 - پاریس تهران - تاریخ انقلاب - قسمت پنجم
(5) پرواز 4721 - پاریس تهران - تاریخ انقلاب - قسمت پنجم
(5) پرواز 4721 - پاریس تهران - تاریخ انقلاب - قسمت پنجم
نبردهای خیابانی همچنان ادامه یافت. پادگان های لویزان و سلطنت آباد به دست مردم افتاد. مردم، کاخ شاه را هم به تصرف درآوردند. تمام کوچه ها و خیابان ها با کیسه های شن سنگربندی شده بود و محله های تهران به سنگرها و دژهای نظامی شباهت پیدا کرده بودند.
(4) پرواز 4721- پاریس تهران- تاریخ انقلاب-قسمت چهارم
(4) پرواز 4721- پاریس تهران- تاریخ انقلاب-قسمت چهارم
(4) پرواز 4721- پاریس تهران- تاریخ انقلاب-قسمت چهارم
در اجتماع عظیمی که در دانش گاه ته ران برای جانبداری از بازرگان برپا شده بود، بازرگان انقلاب ایران را پیروزمند توصیف کرد و گفت : )) حالا ملت باید در شبانه روز 48 ساعت کار کند. ((
(3) پرواز 4721- پاریس تهران- تاریخ انقلاب- قسمت سوم
(3) پرواز 4721- پاریس تهران- تاریخ انقلاب- قسمت سوم
(3) پرواز 4721- پاریس تهران- تاریخ انقلاب- قسمت سوم
من توی دهن این دولت می زنم امام در اولین سخنرانی خود در بهشت زهرا و بر مزار شهدا گفتند: ما فقط قدم اول پیروزی را برداشتیم و دولت اگر تسلیم ملت نشود، ملت او را به جای خود خواهد نشاند.
(1)پرواز 4721 - پاریس تهران- تاریخ انقلاب قسمت اول
(1)پرواز 4721 - پاریس تهران- تاریخ انقلاب قسمت اول
(1)پرواز 4721 - پاریس تهران- تاریخ انقلاب قسمت اول
پس از نخس ت وزیری بختیار، رفت و آمدهای سیاستمداران ایرانی و خارجی به نوفل لوشاتو شروع می شود. از ایران و کشورهای اروپایی، آسیایی و آمریکایی به سراغ آیت الله خمینی می روند و به ایشان می گویند: به رفتن شاه راضی شوید،
(2) پرواز 4721 - پاریس تهران- تاریخ انقلاب
(2) پرواز 4721 - پاریس تهران- تاریخ انقلاب
(2) پرواز 4721 - پاریس تهران- تاریخ انقلاب
گروهی از روحانیون مبارز تهران و مدرسین حوزه عملیۀ قم و نمایندگان روحانیت مبارز شهرستان ها از ساعت 9 صبح هشتم بهمن ماه، به عنوان اعتراض به بسته شدن فرودگاه و جلوگیری از بازگشت امام خمینی، در محل مسجد دانشگاه متحصن شدند. تعداد روحانیون مبارز از صبح تا
راست قامتان - حماسه ایران -قسمت دوازدهم
راست قامتان - حماسه ایران -قسمت دوازدهم
راست قامتان - حماسه ایران -قسمت دوازدهم
هفتم تیر ماه 1360، یکی از ناگوارترین روزهای بعد از انقلاب بود که هفتاد و دو تن از یاران انقلاب و اعضای حزب جهموری اسلامی به شهادت رسیدند. در بین شهدا، تعدادی از وزیران و نمایندگان مجلس نیز بودند.
ترور نا فرجام، حماسه ی ایران، قسمت یازدهم
ترور نا فرجام، حماسه ی ایران، قسمت یازدهم
ترور نا فرجام، حماسه ی ایران، قسمت یازدهم
در تاریخ ششم تیر ماه، رادیو در اخبار ساعت 14 اعلام کرد: (( حجت الاسلام و المسلمین خامنه ای مورد سوء قصد قرار گرفت ))
انتخابی دیگر - حماسه ایران -قسمت سیزدهم
انتخابی دیگر - حماسه ایران -قسمت سیزدهم
انتخابی دیگر - حماسه ایران -قسمت سیزدهم
عد از حادثه دردناک هفتم تیر، امام خمینی برای آن که انتخابات ریاست جمهوری تحت الشعاع مسائل دیگر قرار نگیرد، در پیامی، مردم را به شرکت فعال در انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات میان دوره ای مجلس دعوت کردند و از آن ها خواستند به وظیفه ی شرعی خود عمل کنند.