تبیان، دستیار زندگی
برای هر چیزی دلیلی باید ، و دلیل خردمند تفکر است ، و دلیل تفکر خاموشی ....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

احادیث درربار

میلاد امام حسن عسكری

مصیبت برای شکیبا یکی است و برای بی تابی کننده دوتاست. 

تحف العقول ، ص (437)

2.کم گویی، حکمت بزرگی است، بر شما باد به خموشی که آسایش نیکو و سبکباری و سبب تخفیف گناه است .

تحف العقول، ص (414)

3.از شوخی خودداری کن زیرا شوخی جلوه معنوی ترا می زداید.

بحاالانوار ، ج 78، ص (321)

4.مشورت با خردمند خیرخواه، یمن و برکت و رشد و توفیق از جانب خداست، چون خردمند خیرخواه به تو نظری داد، مبادا مخالفت کنی که مخالفتش هلاکت بار است.

تحف العقول، ص (420)

5.چیزی نیست که چشمانت آن را بنگرد، مگر آن که در آن پند و اندرزی است.

بحاالانوار ، ج 78، ص (319 )

6.همانا برای خداوند بر مردم دو حجت است، حجت آشکار و حجت پنهان، اما حجت آشکار عبارت است از : رسولان و پیامبران و امامان، و حجت پنهانی عبارت است از عقول مردمان.

تحف العقول، ص (407)

7.صبر بر تنهایی، نشانه قوت عقل است، هر که از طرف خداوند تبارک و تعالی تعقل کند از اهل دنیا و راغبین در آن کناره گرفته و بدانچه نزد پروردگارش است رغبت نموده ، و خداوند در وحشت انیس اوست و در تنهایی یار او ، و در نداری  توانگری او و در بی تیره و تباری عزت او .

تحف العقول ، ص (407)

8.برای هر چیزی دلیلی باید، و دلیل خردمند تفکر است، و دلیل تفکر خاموشی.

تحف العقول ، ص (406)

9.به راستی که با ارزش ترین مردم کسی است که دنیا را برای خود مقامی نداند ، بدانید بهای  تن شما مردم ، جز بهشت نیست، آن را جز بدان مفروشید .

تحف العقول ، ص (410)

10.بهترین چیزی که به وسیله آن بنده به خداوند تقرب می جوید ، بعد از شناختن او ، نماز و نیکی به پدر و مادر و ترک حسد و خودبینی و به خود بالیدن است .

تحف العقول ، ص (412)

11.خداوند بهشت را بر هر هرزه گوی کم حیا که باکی ندارد چه می گوید و یا به او چه گویند حرام گردانیده است .

تحف العقول ، ص (416)

12.از کبر و خودخواهی بپرهیز، که هر کسی در دلش به اندازه دانه ای کبر باشد ، داخل بهشت نمی شود .

تحف العقول ، ص (417)

13.همنشینی با اهل دین، شرف دنیا و آخرت است . 

تحف العقول ، ص (420)

14.بپرهیز از معاشرت با مردم و انس با آنان ، مگر این که خردمند و امانت داری در میان آنها بیایی که ( در این صورت ) با او انس گیر و از دیگران بگریز ، به مانند گریز تو از درنده های شکاری .

تحف العقول ، ص (420)

15.مؤمن همانند دو کفه ترازوست، هرگاه به ایمانش افزوده گردد، به بلایش افزوده گردد .

تحف العقول ، ص (432)

16.نماز نافله راه نزدیک شده هر مؤمنی به خداوند است . 

تحف العقول ، ص (425)

17.ندا کننده ای در روز قیامت ندا می کند :

آگاه باشید ، هر که را بر خدا فردی است برخیزد ، و برنمی خیزد ، مگر کسی که

گذشت کرده و اصلاح بین مردم نموده باشد ، پس پاداشش با خدا خواهد بود .

تحف العقول ، ص (435)

18.کمک کردنت به ناتوان از بهترین صدقه است .

تحف العقول ، ص (437)

19.سختی ناحق را آن کس شناسد که بدان محکوم گردد . .

تحف العقول ، ص (437)

20.هرگاه مردم گناهان تازه کنند که نمی کردند ، خداوند بلاهایی تازه به آنها دهد که

به حساب نمی آوردند .

تحف العقول ، ص (434)

21.در دین خدا دنبال فهم عمیق باشید ، زیرا که فهم عمیق دین ، کلید بصیرت و بینایی و کمال عبادت و سبب تحصیل درجات بلند و مراتب بزرگ در امور دین و دنیاست .

تحف العقول ، ص (434)

22.مهرورزی و دوستی با مردم ، نصف عقل است .

تحف العقول ، ص (425)

23.هر که می خواهد که قویترین مردم باشد بر خدا توکل نماید .

بحاالانوار، ج 71، ص (143)

24.کسی که دو روزش مساوی باشد ، مغبون است ، و کسی که دومین روزش ، بدتر از روز اولش باشد ملعون است ، و کسی که در خودش افزایش نبیند در نقصان است ، و کسی  که در نقصان است مرگ برای او بهتر از زندگی است .

بحاالانوار ، ج 78، ص (327)

25.از ما نیست کسی که هر روز حساب خود را نکند ، پس اگر کار نیکی کرده است از خدا زیادی آن را بخواهد ، و اگر در آن کار بدی کرده ، از خدا آمرزش طلب نموده و به سوی او توبه نماید .

اصول الکافی ، ج 4 ، ص (191)

26.خشم کلید هر بدی است . 

تحف العقول ، ص (416)

27.بر طاعت خدا صبر کن ، از معاصی  خدا صبر کن ، دنیا همان ساعتی است ، آنچه رفته نه شادی دارد و نه غم ، آنچه نیامده ندانی که چیست ؟ بهمان ساعتی که در آنی صبر کن همچنان باشد که تو رشک برده شده ای .

تحف العقول ، ص (417)

28.دنیا چون آب دریاست ، هر چه تشنه کامش بیشتر نوشد ، بیشتر تشنه شود تا او را بکشد .

تحف العقول ، ص (417)

29.برای  هر چیزی زکاتی است ، و زکات تن روزه های مستحبی است . 

تحف العقول ، ص (425)

30.هر که پیش از ستایش بر خدا و صلوات بر پیغمبر ( ص ) دعا کند چون کسی است که بی زه کمان کشد .

تحف العقول ، ص (425)

31.تدبیر نیمی از زندگی است.

تحف العقول ، ص (425)

32.کمی عیال یک نوع توانگری است.

تحف العقول ، ص (425)

33.هر که پدر و مادر را اندوهگین کند آنان را ناسپاسی کرده.

تحف العقول ، ص (425)

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.