تبیان، دستیار زندگی
1- یك یا دوساعت از هفته را دور از خانواده و درگیری شغلی خود بگذرانید . 2- سعی كنید با به روز كردن مهارتهای خود تغییرات شغلی را پیش بینی كنید . 3- با جلب توجه دیگران به ارزش كاری كه انجام می دهید ، از شغل خود محافظت كنید . ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چه كنیم تا در محیط كارمان آرامش داشته باشیم؟ ( قسمت دوم )

1- یك یا دوساعت از هفته را دور از خانواده و درگیری شغلی خود بگذرانید .

2- سعی كنید با به روز كردن مهارتهای خود تغییرات شغلی را پیش بینی كنید .

3- با جلب توجه دیگران به ارزش كاری كه انجام می دهید ، از شغل خود محافظت كنید .

4- از برنامه های آموزشی استفاده كنید تا  بتوانید در باره فرهنگ های كاری گوناگون و جدید مطالبی را بیاموزید .

5- همكاران همفكر را شناخته و برای سازش و تغییرات محیط كار از آنها كمك بگیرید .

6- وقتی فناوری جدیدی را می آموزید ، استفاده از آن را آهسته شروع كنید و كاملاً به مهارت خود مطمئن شوید .

7- سعی كنید دفتر خود را كنار دفاتر دیگران قرار دهید ،  زیرا انزوا باعث ایجاد استرس می شود .

8- برای یادگیری یك مهارت جدید ، برای مثال مهارتی مانند كار با كامپیوتر و ... هیچگاه دیر نیست .

9- عوامل استرس زای هر شغل جدید را پیش از پذیرفتن آن ارزیابی  كنید .

10- با تمام كاركنان بدون  توجه به مقام و عنوانشان ، با احترام رفتار كنید .

11- با همكاران خود به گونه ای رفتار كنید كه نشانگر  قدردانی  شما از آنان باشد .

12- با همكار جدید  خود غذا بخورید  تا رابطه  كاری شما با او تسهیل شود .

13- برای ایجاد ارتباط بیشتر با همكاری كه نزدیك  به شما زندگی می كند ، همسفر شوید .

14- همیشه در نظرها و افكار خود انعطاف داشته باشید ،  زیرا ممكن است  تمام ماجرا را ندانید .

15- نقش فعالی در بهبود كیفیت زندگی شغلی خود ایفا كنید .

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.