تبیان، دستیار زندگی
سریع‌ترین روش برای ایجاد یك صفحه جدید چیست؟ خب، اگر می خواهید صفحه جدید، شبیه یك صفحه دیگر در سایت شود، یكی از سایت‌های موجود را باز كنید و آن را ویرایش كنید. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چگونه از یك صفحه موجود، یك صفحه جدید ایجاد كنیم؟

سریع‌ترین روش برای ایجاد یك صفحه جدید چیست؟ خب، اگر می خواهید صفحه جدید، شبیه یك صفحه دیگر در سایت شود، یكی از سایت‌های موجود را باز كنید و آن را ویرایش كنید. FrontPage ، قابلیتی دارد كه به شما امكان می‌دهد این كار را انجام دهید بدون اینكه نگران باشید كه تصادفاً فایل ویرایش شده را روی فایل اصلی ذخیره كنید.

از منوی File ، گزینه New و بعد گزینه Page or Web را انتخاب كنید

چگونه از یك صفحه موجود، یك صفحه جدید ایجاد كنیم؟

سایتی كه حاوی صفحه اصلی (صفحه‌ای كه می‌خواهید برای ایجاد كردن صفحه جدید كپی كنید) می‌باشد را باز كنید. از منویFile ، گزینه New و بعد گزینه Page orWeb را انتخاب كنید تا Task Pane را باز كنید.

انتخاب صفحه

چگونه از یك صفحه موجود، یك صفحه جدید ایجاد كنیم؟

در Task Pane ، گزینه ChoosePage را از قسمت New from existing Page انتخاب كنید. كادر محاوره‌ای New from existing Page باز می‌شود.

صفحه مورد نظر را پیدا كنید

چگونه از یك صفحه موجود، یك صفحه جدید ایجاد كنیم؟

حال، ببینید آن سند HTML را كجا ذخیره كردید؟ از لیست Look in برای پیدا كردن صفحه مورد نظر در هارد یا شبكه استفاده كنید.

انتخاب پوشه

چگونه از یك صفحه موجود، یك صفحه جدید ایجاد كنیم؟

وقتی كه پوشه حاوی صفحه مورد نظر را پیدا كردید، آن پوشه را انتخاب كنید و روی Open كلیك كنید تا باز شود.

انتخاب صفحه

چگونه از یك صفحه موجود، یك صفحه جدید ایجاد كنیم؟

صفحه‌ای كه می‌خواهید صفحه جدید را بر اساس آن ایجاد كنید انتخاب كنید. روی دكمه Create New در كادر محاوره‌ای New from existing Page كلیك كنید. یك كپی از صفحه انتخاب شده (نه كل سایت) در دید Page باز می‌شود.

صفحه را ویرایش و ذخیره كنید

چگونه از یك صفحه موجود، یك صفحه جدید ایجاد كنیم؟

صفحه را مطابق با نیاز خود تغییر دهید. بعد از اتمام كار، روی دكمه Save در نوار ابزار Standard كلیك كنید. از آنجایی كه این اولین باری است كه این صفحه را ویرایش كرده‌اید، كادر محاوره‌ای Save As باز می‌شود.

عنوان صفحه

چگونه از یك صفحه موجود، یك صفحه جدید ایجاد كنیم؟

در كادر File name ، اسمی برای صفحه تایپ كنید. اگر بخواهید، می توانید عنوان صفحه اصلی را تغییر دهید تا مطابق با صفحه جدید در آید. (باید هم این كار را انجام دهید. هیچ دو سندی در سایت نباید عنوان یكسانی داشته باشند.) روی دكمه Change Title كلیك كنید. در كادر محاوره‌ای Set Page Title كه باز می‌شود، یك عنوان تایپ كنید و روی Ok كلیك كنید تا این عنوان ذخیره شود. روی Save كلیك كنید تا كادر محاوره‌ای Save As بسته شود.