تبیان، دستیار زندگی
فکر می کنید افزایش فشار هوا ممکن است چه بلایی بر سر یک تخم مرغ بیاورد؟ آیا می توانید تصور کنید که یک تخم مرغ مثل قورباغه از یک لیوان به لیوانی دیگر بپرد؟ یک راه برای یافتن جواب این پرسش ها وجود دارد ..
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تخم مرغ پرنده!!!

تخم مرغ پرنده

فکر می کنید افزایش فشار هوا ممکن است چه بلایی بر سر یک تخم مرغ بیاورد؟ آیا می توانید تصور کنید که یک تخم مرغ مثل قورباغه از یک لیوان به لیوانی دیگر بپرد؟ یک راه برای یافتن جواب این پرسش ها وجود دارد

وسایل لازم

  • دو عدد ظرف بستنی خوری پایه بلند
  • یک تخم مرغ در دمای هوای اتاق
  • میخ
  • نوار چسب (اختیاری)

توجه:

به هیچ وجه این آزمایش را با تخم مرغ خامی که خالی نشده است انجام ندهید !!

شیوه  کار:

هر دو سمت تخم مرغ را با میخ سوراخ کنید. سفیده و زرده ی تخم مرغ را با میخی که داخل تخم مرغ فرو رفته است، هم بزنید. (سوراخی که در سمت بزرگ تر تخم مرغ است، کمی گشاد تر باشد.)

از سمت سوراخ کوچک تر به داخل تخم مرغ فوت کنید و با این کار، مایع داخل تخم مرغ را خارج کنید. این کار را کنار سینک ظرف شویی انجام دهید.

ظرف های بستنی خوری پایه بلند را با فاصله حدود 2 تا 3 سانتی متر روی میز قرار دهید و پایه های آن ها را با چسب روی میز محکم کنید. (اگر می توانید ظرف های بستنی خوری پایه بلندرا با دست، محکم روی میز نگه دارید، نیازی به استفاده از چسب نخواهد بود.)

تخم مرغ خالی را داخل یکی از گیلاس ها قرار دهید.

سمت دورتر گیلاس را فوت کنید. فوت شما باید قوی و کوتاه باشد. مشاهده خواهید کرد که تخم مرغ می جهد!! (ممکن است مجبور شوید مدتی تمرین کنید تا بتوانید تخم مرغ را به سمت ظرف بستنی خوری پایه بلند دوم بپرانید.

چه اتفاقی افتاد؟

چه چیزی باعث شد که تخم مرغ از ظرف بستنی خوری پایه بلند اول خارج شود؟ چرا تخم مرغ به سمت کسی که فوت می کرده است، نمی رود؟ جریان هوا باعث به وجود آمدن چه چیزی می گردد؟ ظرف بستنی خوری پایه بلند دوم را حداکثر در چه فاصله ای می توانیم قرار دهیم؟ اگر به طرف نزدیک تر ظرف بستنی خوری پایه بلند، فوت می کردیم، چه اتفاقی رخ می داد؟

وقتی به سمت دورتر ظرف بستنی خوری پایه بلند، فوت می کنید، فشار هوا در آن جا زیاد می شود. این فشار هوا، تخم مرغ را به خارج ظرف بستنی خوری پایه بلند، می راند و جریان هوای خارج لیوان، تخم مرغ را به سمت ظرف بستنی خوری پایه بلند دوم هدایت می کند. زیرا هوایی که جریان دارد، فشار کمتری دارد. هر چه محکم تر فوت کنید، ظرف بستنی خوری پایه بلند دوم را می توانید دورتر ببرید.

مترجم: سینا پرسا