تبیان، دستیار زندگی
شت ماه 1383 مدیر تالار هنر: برای تئاتر كودك جایی نیست با توجه به ریشه های فرهنگی كه در كشور ما از ابتدا بوده، ما همواره كودكان را ندیده گرفته ایم  فكر می كنیم كه بچه ها متوجه نیستند كه ما چه می گوییم و چه می كنیم در حال...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اخبار ادبی وهنری 17اردیبهشت ماه 1383

مدیر تالار هنر:

برای تئاتر كودك جایی نیست

با توجه به ریشه های فرهنگی كه در كشور ما از ابتدا بوده، ما همواره كودكان را ندیده گرفته ایم  فكر می كنیم كه بچه ها متوجه نیستند كه ما چه می گوییم و چه می كنیم در حالی كه این مسأله نقطه مقابل روانشناسی مدرن كودك است.

پریسا مقتدی مدیر تالار هنر در گفت و گو با ایسنا ضمن بیان این مطلب در خصوص تئاتر كودك گفت: باتوجه به تمام مشكلاتی كه ما در سایر حوزه ها داریم، به واقع جایی برای بخش كوچكی به نام تئاتر كودك برایمان باقی نمی ماند، با این وجود امیدواریم كه با تغییرات و برنامه های كه تئاتر هنر در آینده دارد، شاید فضای مناسبی برای اولین و مؤثرترین قدمها در حوزه تئاتر كودك برداشته شود.