تبیان، دستیار زندگی
ایا نمره بیست نشانگر میزان یادگیری فرزندان ماست و...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انتظار نمره بیست، دانش آموزان را دچار اضطراب می کند

انتظار نمره بیست

مدیر كل دفتر آموزش و پرورش راهنمایی تحصیلی وزارت آموزش و پرورش تأكید كرد: حساسیت بیش از حد خانواده ها به كسب نمره 20 ، موجب  اضطراب دانش آموزان می شود و این امر ناكامی آنان را به دنبال خواهد داشت . منوچهر فضلی خانی به ایرنا گفت : اولیا نباید از دانش آموزان فقط نمره 20 را بخواهند، زیرا كیفیت آموزش صرفاً از طریق نمره مشخص نمی شود. وی افزود: دانش آموزان را نباید به هیچ عنوان طبقه بندی و دسته بندی كرد ،زیرا این امر مغایر با رویكردهای جدید تعلیم و تربیت است . فضلی خانی ، خانواده ها را از نسبت دادن فرزندان خود به «باهوش »، «نابغه» و «ضعیف» برحذر داشت و گفت : نسبت دادن «نابغه» به فرزندان خود، موجب تقویت انتظارات غیرواقعی در آنان می شود و كسی كه انتظارش بالا رود، نمی تواند شكستهای احتمالی خود را درك كند. وی افزود: این رفتار سبب تعارض بین انتظارات بیان شده و عملكرد دانش آموز می شود، بنابر این توصیه می شود كه دانش آموزان براساس تلاش و میزان كوشش خود مورد تشویق قرار گیرند.

مدیر كل دفتر آموزش و پرورش راهنمایی گفت : برخی از اولیا فلسفه وجودی امتحان و كم و كیف پرسشهای امتحانی را نمی دانند، به همین دلیل انتظارات نامناسبی از فرزندان خود دارند. وی افزود: بیشتر اوقات دانش آموزان با دو گونه عملكرد متفاوت در مقابل پرسش و پاسخ اولیا و معلمان روبه رو هستند كه این امر فرایند یادگیری آنان را با مشكل مواجه می كند. فضلی خانی به خانواده ها توصیه كرد در ایام امتحانات شرایط لازم را برای مطالعه فرزندان خود فراهم كنند و برنامه های تفریحی ، استراحت و دید و بازدیدهایشان را تحت نظر داشته باشند، ولی هرگز برای آنان محدودیت ایجاد نكنند. وی تأكید كرد: محروم كردن دانش آموزان از علایق و تفریحات خود، در پیشرفت تحصیلی آنان نتیجه معكوس خواهد داشت .

مدیر كل دفتر آموزش و پرورش راهنمایی ، از خانواده ها خواست از مقایسه فرزندان خود با دانش آموزان اقوام و بستگان پرهیز كنند زیرا توانایی های افراد با یكدیگر متفاوت است . وی به خانواده ها توصیه كرد عملكرد فرزندان خود را پیشداوری نكنند، چون این امر موجب انتظارات نامتناسبی خواهد شد. فضلی خانی از خانواده ها خواست در زمان امتحانات ، محیط با طراوت و شادابی را برای مطالعه فرزندان خود فراهم كنند تا علایق و انگیزه آنان به تحصیل تقویت شود.

منبع

منوچهر فضلی خانی

روزنامه همشهری