تبیان، دستیار زندگی
حکایات و لطائف خواندنی ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آخرین آرزوی سقراطبرابری
بهلول نزد خلیفهبهشت و جهنم
بهلول و دعای بارانچه چیز بهتر است؟
حكایت ابلیس و فرعونمزد غیبت
سلطان محمود و طلخكخولی و خر نامرد
عیب پنهانیخولی و مرد پخمه
غم دنیامعمای زندان
خولی!!!خویشاوندی
كاریكاتور های محمدرفیع ضیاییاهل منطق
خولی و اختلاف رنگسوال از حضرت علی

::: صفحه اصلی ::: تصاویر ویژه ::: Screensaver :::