تبیان، دستیار زندگی
بهاریه ، اشعار ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

می‌خور که جهان حریف جوی است
رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید
پیام شرقی
آنچ گل سرخ قبا می‌کند
باد نوروزی به بستان مشک و کافور آورد
برآمد باد صبح و بوی نوروز
برخیز که می‌رود زمستان
بهار و گل طرب انگیز گشت و توبه شکن
صبا به تهنیت پیر می فروش آمد
مستی ز چشم دلکش میگون یار جوی

::: صفحه اصلی ::: تصاویر ویژه ::: Screensaver :::