تبیان، دستیار زندگی
اگر به لیوان پر به آرامی سکه اضافه کنیم، کشش سطحی آب، مانع از سر ریز شدن آب می شود.مولکول های آب نیروی جاذبه قوی ای دارند (پیوستگی). مولکول های آب داخل لیوان توسط مولکول های دیگر از تمام جهات محاصره شده اند. اما مولکول های سطح آب که هیچ آبی بالای آنها نیس
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آیا لیوان واقعاً پر است؟

آیا لیوان واقعا پر است؟

اهداف

آشنایی با مفهوم کشش سطحی، ثبت داده های آزمایش، میانگین گیری

وسایل لازم

  1. لیوان آب تمیز
  2. 40 تا 50 سکه

طرح درس

از دانش آموزان بخواهید، قبل از انجام آزمایش، در مورد "کشش سطحی" و"پیوستگی" تحقیق کنند و چند پاراگراف در این مورد بنویسند.

مراحل:

  1. 1-لیوان را پر آب کنید.
  2. 2-شروع به انداختن سکه ها در لیوان کنید.
  3. نکته: بهتر است که سکه ها را با دقت و به آرامی از لبه لیوان به داخل آب رها کنید.
  4. 3- تا جایی که آب از لیوان سرازیر نشده، به انداختن سکه ها در آب ادامه دهید.
  5. 4-همه ی مراحل انجام شده را 5 بار تکرار کنید و تعداد سکه ها را در هر مرحله یادداشت کنید. سطح آب به طور میانگین انداختن چند سکه را تحمل می کند؟

در ادامه از آن ها بخواهید یک جدول رسم کرده و در خانه های آن تعداد سکه هایی را که توانستند در لیوان بیندازیند، بنویسند.

آن ها باید توضیح بدهند که از این فعالیت چه آموخته اند. به یاد داشته باشید که باید به سوال اصلی این موضوع پاسخ بدهند.

نتیجه گیری:

مولکول های آب نیروی جاذبه قوی ای دارند (پیوستگی). مولکول های آب داخل لیوان توسط مولکول های دیگر از تمام جهات محاصره شده اند. اما مولکول های سطح آب که هیچ آبی بالای آنها نیست به وسیله مولکول های آبی که در پایین قرار دارند جذب می شوند. با سرریز شدن آب این مولکول ها از هم دور می شوند و نیرو های بین مولکولی از بین می رود. به این نیرو "کشش سطحی "می گویند. کشش سطحی آنقدر قوی است که اجازه ندهد آب از لیوان به بیرون بریزد حتی زمانی که لیوان گنجایش آب و سکه ها را با هم ندارد.

در نهایت زمانی که آب از لبه لیوان خیلی بالاتر می آید، نیروی کشش سطحی نمی تواند با نیروی جاذبه زمین مقابله کند و در نتیجه بالاخره آب به بیرون می ریزد.

مراحل 1 تا 4 را در حالی که یک قطره مایع ظرف شویی به لیوان آب اضافه کرده اید، تکرار کنید.

مترجم: رامون اسدی