تبیان، دستیار زندگی
خودتان فشار هوا و قدرتش را احساس کنید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فشار هوا

فشار هوا

توضیح اولیه

هوا در همه جهات بر بدن ما فشار وارد می کند. اگر می خواهید بدانید چقدر، این آزمایش ها را انجام دهید:

مانند این شکل یک چوب نازک را روی میز قرار دهید، به طوری که نیمی از آن روی میز باشد. سپس یک روزنامه را باز کرده و روی چوب و میز بگذارید البته این بار به طوری که وسط روزنامه روی چوب قرار بگیرد. سعی کنید حتی الامکان هوای کمتری زیر روزنامه باقی بماند.

حالا، خیلی سریع ضربه ای به سر آزاد چوب بزنید. اگر به اندازه کافی سریع ضربه زده باشید، چوب در محل لبه میز می شکند.

فشار هوا

فشار هوا

در آزمایش بعدی می خواهیم با بادکنک یک راکت بسازیم! اول یک نخ محکم را به پایه ی یک صندلی گره بزنید. بعد آن را از داخل یک نی رد کرده و آن سرش را به پایه صندلی دیگری ببندید. صندلی ها را طوری تنظیم کنید که نخ محکم کشیده شود. حالا یک بادکنک را باد کنید اما سرش را گره نزنید. بادکنک را با نوار چسب به نی بچسبانید و رها کنید. بادکنک شما مثل یک راکت تا آن سوی نخ یعنی صندلی دوم، حرکت می کند.

چه اتفاقی می افتد؟

کره زمین، با لایه ای از هوا به ضخامت تقریبی 130 کیلومتر پوشانده شده است. این حجم از هوا، در سطح دریا فشاری معادل 1atm وارد می کند . این یعنی که یک ورق روزنامه باز شده، وزنی حدود 7100 کیلو گرم هوا را تحمل می کند. به علت وجود این هوا است که شما می توانید در آزمایش اول، چوب را بشکنید. در واقع، اگر به اندازه کافی سریع به چوب ضربه بزنید، هوای اطراف وقت نمی کند به زیر روزنامه قرار بگیرد، و شما برای بلند کردن روزنامه باید 7100 کیلو گرم هوا را بلند کنید! البته کمی هوا به زیر روزنامه نفوذ می کند اما نه به اندازه کافی، پس چوب نازک که تحمل این وزن را ندارد، می شکند.

آزمایش راکت بادکنکی، یک راه برای استفاده از فشار هوا برای حرکت دادن اجسام، نشان می دهد. هنگامی که بادکنک را باد می کنید، با بزرگ شدن بادکنک می توانید فشار هوا را احساس کنید. آزمایش به خوبی نشان می دهد با آزاد شدن این فشار چه اتفاقی می افتد!

مترجم: بهار قلی

مطالب مرتبط

کاردستی های علمی فشار