تبیان، دستیار زندگی
83 موزه ‎‎ سینمای‎ ایران‎ در نمایشگاه كتاب‎  تهران‎‎‎ ـ موزه‎ سینمای‎ ایران امسال‎ نخستیـن بار در نمایشگاه‎‎ بین‎المللـی‎ كتـاب‎ غـرفـه آشنایی‎ با سینمای‎ ایران‎ دایر كرده‎ است‎. به‎‎‎ گزارش‎ واحد مركزی‎ خبر، به گـفتـه ی...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اخبار ادبی وهنری16 اردیبهشت ماه 1383

موزه

‎‎ سینمای‎ ایران‎ در نمایشگاه كتاب‎

تهران‎‎‎ ـ

موزه‎ سینمای‎ ایرانامسال‎ نخستیـن بار در نمایشگاه‎‎ بین‎المللـی‎ كتـاب‎ غـرفـه آشنایی‎ با سینمای‎ ایران‎ دایر كرده‎ است‎.به‎‎‎ گزارش‎ واحد مركزی‎ خبر، به گـفتـه یك‎ كارشناس‎ مسائل‎ فرهنگی‎ و هنـری‎ در ایـن‎ غرفه‎‎ مجموعه ای‎‎‎ از كتابهای مرجـع‎ سیـنمـای ایران‎ پس‎ از پیروزی‎ انقلاب‎ اسلامی‎‎ عرضه‎ مـی شود.

وی‎‎ افزود: درغرفه‎‎ موزه سینمای ایران‎ همچنین‎ مجموعه‎‎ای‎‎ از لوح‎ های فشرده و نوار های‎‎‎ بسیاری از فیلم‎ های ایرانی‎ ساخته‎‎ شده بعد از پیروزی‎‎ انقلاب‎ اسلامی‎ و نیز گزیده‎ای از موسیقی‎‎ این‎ فیلم‎ ها عرضه‎ می شود.

هنرمندان‎‎ سینمای‎ ایران هر روز با حضور در این‎‎ غرفه‎‎‎ به پرسشهای‎ علاقه مندان و جوانان‎ پاسخ‎ می‎ دهند.