تبیان، دستیار زندگی
اداره ضمن خدمت شهرستان اسلامشهر با هماهنگی کارکنان اداره آموزش و پرورش آن منطقه اقدام به برگزاری همایش کار آفرینی ویژه دانش آموزان مقطع متوسطه نمود...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حضور تبیان در همایش کارآفرینی آموزش و پرورش اسلامشهر

حضور تبیان در همایش کارآفرینی آموزش و پرورش اسلامشهر

اداره ضمن خدمت شهرستان اسلامشهر با هماهنگی کارکنان اداره آموزش و پرورش آن منطقه اقدام به برگزاری همایش کار آفرینی ویژه دانش آموزان مقطع متوسطه نمود.

حضور تبیان در همایش کارآفرینی آموزش و پرورش اسلامشهر        حضور تبیان در همایش کارآفرینی آموزش و پرورش اسلامشهر

در این همایش که به مدت سه روز در مرکز اداره ضمن خدمت شهرستان اسلامشهر  با حضور 60 مرکز آموزش در مقطع متوسطه اسلامشهر صورت پذیرفت، دانش آموزان کاردستی و طرح های خود را به معرض نمایش قرار دادند.

حضور تبیان در همایش کارآفرینی آموزش و پرورش اسلامشهر        حضور تبیان در همایش کارآفرینی آموزش و پرورش اسلامشهر

با توجه به اینکه موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان سابقه برپایی جلساتی زمینه کارآفرینی داشته و با توجه به تعامل فرهنگی تبیان و آموزش و پرورش، از موسسه تبیان جهت همکاری و رگزاری هرچه باشکوه تر این همایش دعوت به عمل آمد.

حضور تبیان در همایش کارآفرینی آموزش و پرورش اسلامشهر
حضور تبیان در همایش کارآفرینی آموزش و پرورش اسلامشهر         حضور تبیان در همایش کارآفرینی آموزش و پرورش اسلامشهر

به همین منظور، آقای سعید امین الرعایا (کارشناس بخش مدرسه اینترنتی)، آقای حمید رضا تقی زاده نصیری و سرکار خام احمدی (کارشناسان بخش انجمن های تخصصی) و با ههمکاری روابط عمومی موسسه تبیان جهت معرفی فعالیت های بخش های مختلف سایت تبیان در این همایش حضور پیدا کردند.

گفتنی است، آقایان حسین علی (ریاست آموزش و پرورش منطقه اسلامشهر)، قنبر زاده (معاونتآموزشی آموزش و پرورش منطقه اسلامشهر) ، سرکار خانم عبدالملکی (مسئول همایش) و آقای آهویی (مدیر اداره ضمن خدمت فرهنگیان اسلامشهر) به عنوان متولیان این همایش حضور داشتند.

گزارش: هومن بهلولی

روابط عمومی موسسه تبیان