تبیان، دستیار زندگی
با فشار دادن دکمه های چپ و راست به نوبت و متوالی رکاب بزنید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دوچرخه سواری

با فشار دادن دکمه های چپ و راست به نوبت و متوالی رکاب بزنید.

دریافت بازی