تبیان، دستیار زندگی
مسیر قطار را با استفاده از قطعه هایی که به شما داده می شود بسازید. باید سرعت عمل داشته باشید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قطار بسازید

مسیر قطار را با استفاده از قطعه هایی که به شما داده می شود بسازید. باید سرعت عمل داشته باشید.

دریافت بازی