تبیان، دستیار زندگی
باید توپ را طوری هدایت کنید که به دیواره ها برخورد نکند و آن را به انتهای مسیر برسانید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

صفحه متحرک

باید توپ را طوری هدایت کنید که به دیواره ها برخورد نکند و آن را به انتهای مسیر برسانید.

دریافت بازی