تبیان، دستیار زندگی
در نگاه اول رنگها را به خاطر بسپارید وسپس جفتها را پیدا کنید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دوتایی ها

در نگاه اول رنگ‏ها را به خاطر بسپارید و سپس جفت‏ها را پیدا کنید.

دریافت بازی