تبیان، دستیار زندگی
هدف، خرید خانه 10 میلیون تومانی است که شما باید با استفاده از خرید و فروش خانه های دیگر، پول لازم را بدست آورید. قیمت خانه ها مرتب کم و زیاد می شود. بوسیله کلیک کردن روی خانه ها آنها را بخرید و زمانی که بیشترین قیمت را دارند بفروشید تا بیشترین سود را داشت
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خرید و فروش خانه

هدف، خرید خانه 10 میلیون تومانی است که شما باید با استفاده از خرید و فروش خانه های دیگر، پول لازم را بدست آورید. قیمت خانه ها مرتب کم و زیاد می شود. بوسیله کلیک کردن روی خانه ها آنها را بخرید و زمانی که بیشترین قیمت را دارند بفروشید تا بیشترین سود را داشته باشید. بعضی از خانه ها ارزانتر هستد. ابتدا از خانه های ارزان شروع کنید.

دریافت بازی