تبیان، دستیار زندگی
خاطرات ژنرال رومئو دالر کانادایی تبار فرمانده نیروهای سازمان ملل در روآندا به هنگام نسل کشی بزرگ سال ‏‏1994 در آن کشور ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گالری عکس فیلم با شیطان دست بده

Shake Hands with the Devil‏

 • فیلم با شیطان دست بده
  فیلم با شیطان دست بده
 • فیلم با شیطان دست بده
  فیلم با شیطان دست بده
 • فیلم با شیطان دست بده
  فیلم با شیطان دست بده
 • فیلم با شیطان دست بده
  فیلم با شیطان دست بده
 • فیلم با شیطان دست بده
  فیلم با شیطان دست بده
 • فیلم با شیطان دست بده
  فیلم با شیطان دست بده
 • فیلم با شیطان دست بده
  فیلم با شیطان دست بده
 • فیلم با شیطان دست بده
  فیلم با شیطان دست بده
 • فیلم با شیطان دست بده
  فیلم با شیطان دست بده
 • فیلم با شیطان دست بده
  فیلم با شیطان دست بده
 • فیلم با شیطان دست بده
  فیلم با شیطان دست بده
 • فیلم با شیطان دست بده
  فیلم با شیطان دست بده
 • فیلم با شیطان دست بده
  فیلم با شیطان دست بده
 • فیلم با شیطان دست بده
  فیلم با شیطان دست بده
 • فیلم با شیطان دست بده
  فیلم با شیطان دست بده
 • فیلم با شیطان دست بده
  فیلم با شیطان دست بده