تبیان، دستیار زندگی
فیلم در جشنواره فرهنگ ایران زمین  اسامی111 فیلم‎ در بخـش‎ مسـابقـه‎ نخستین‎‎‎ جشنواره‎ فرهنگ‎ ایران زمین اعلام‎ شد. از مجموع 530 فیلـم‎ ارسـال‎ شـده‎111 اثر برای‎‎ بخش‎‎ رقابتی‎ و 16 فیلم‎ برای بخـش جنبی‎ جشنواره‎ انت...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اخبار ادبی و هنری15 اردیبهشت ماه 1383

111 فیلم در جشنواره فرهنگ ایران زمین

 اسامی111 فیلم‎ در بخـش‎ مسـابقـه‎ نخستین‎‎‎ جشنواره‎ فرهنگ‎ ایران زمین اعلام‎ شد.

از مجموع 530 فیلـم‎ ارسـال‎ شـده‎111 اثر برای‎‎ بخش‎‎ رقابتی‎ و 16 فیلم‎ برای بخـش جنبی‎ جشنواره‎ انتخاب‎ شد.

فیلم‎ های‎ «چهل‎ تكه»‎ از علیرضا امینـی‎، «آش‎ ابودردا» ساخته‎‎ سید جواد هاشمی‎، «جت»‎ بـه كارگردانی‎‎ مسعـود كـرامتی ، «درخت‎ جـان‎ و چریكه‎‎ هورام»‎ ساخته فرهاد مهرانفـر، «عـروس‎ آتش»‎ ساخته‎‎ خسرو سینایی‎ و «چارشـو» سـاخـتـه مهوش‎‎ شیخ‎ الاسلامی‎ از جمله‎‎ آثار بخش مسابقه جشنواره‎ فیلم‎ فرهنگ‎ ایران‎‎ زمین هستند.

یك‎‎ قفس‎ آزاد ی،‎ اشك غربت‎ ، نیایـشـی‎ دیگر، ترنم‎ دشت‎ عقـل‎ سـرخ‎ ، كجـایـوسـف‎ ، نازاره‎، نامزدی،‎‎ خـون‎ بـس‎ و نـوای دل‎ از دیگر فیلم‎ های‎ برگزیده‎ بخش‎ رقـابتـی‎ ایـن‎ جشنواره‎ است‎.

نخستین‎‎‎ جشنواره‎ فرهنگ‎ ایران زمین از 18 اردیبهشت‎ تا چهارم‎ خرداد در تـهـران‎ و 11 استان‎ كشور برگزار می‎ شود.