تبیان، دستیار زندگی
"خواب" اولی:"چرا سرت را توی قفس می کنی؟" دومی:"می خواهم خواب از سرم نپرد.."
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بیا با هم بخندیم!!!

"خواب"

اولی:"چرا سرت را توی قفس می کنی؟"

دومی:"می خواهم خواب از سرم نپرد.."

بیا با هم بخندیم!!!

"دو زیست"

به دانش آموزی گفتند:"دو حیوان دو زیست نام ببر؟"

دانش آموز گفت:"قورباغه و برادرش."

بیا با هم بخندیم!!!

"دودکش"

مشتری:"آقا شما چرا ماهی دودی نمی آورید؟"

فروشنده:"برای اینکه مغازه مون دود کش نداره."

بیا با هم بخندیم!!!

"قطع برق"

معلم:"برای قطع جریان برق چه باید کرد؟

دانش آموز:"باید قبض برق را پرداخت نکرد."

بیا با هم بخندیم!!!
سایت تبیان- بخش کودک و نوجوان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.