تبیان، دستیار زندگی
اه 1383 تدوین دایرة المعارف طنز گل آقا  وزیر فرهنـگ‎ و ارشـاد اسـلامـی‎ از تدوین‎ دایرة‎ المعارف‎ طنز گل‎ آقا خبر داد. احمد مسجد جامعی‎ با بیان‎‎ اینكه‎ توان علمی‎، علاقه‎منـدی،‎ امكـانـات‎ فــراوان‎ و حـوزه‎ ارتباطی‎ ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اخبار ادبی و هنری15 اردیبهشت ماه 1383

تدوین دایرة المعارف طنز گل آقا

 وزیر فرهنـگ‎ و ارشـاد اسـلامـی‎ از تدوین‎ دایرة‎ المعارف‎ طنز گل‎ آقا خبر داد.

احمد مسجد جامعی‎ با بیان‎‎ اینكه‎ توان علمی‎، علاقه‎منـدی،‎ امكـانـات‎ فــراوان‎ و حـوزه‎ ارتباطی‎ كیومرث صابری‎ در كار طنــز وسـیـع‎ بود گفت‎: مرحوم‎ صـابـری‎ طنــز را بـه‎‎‎ حـوزه اخلاقی‎‎ و ادبـی وارد كـرده و آن‎ را بـه‎ طنـز سیاسی‎ ارتقا داد.

وی‎‎ افزود: موفقیت‎‎ صابـری بــه‎ علـت شنـاخـت‎‎‎ عمیق‎ وی‎ از سنت طنز است و امـروز شاگـردان‎ وی‎ نقطه‎‎ اوج‎ گـل‎ آقـایـی‎ را كـه طنـز سیـاسـی‎‎ است‎، احیا می كنند.

مسجد جامعی‎ افزود: در كشور ما ظرفیت‎ ها و تجـربیـات‎ ارزشـمنـد زیــادی‎‎ بــرای تقـدیر از تلاش‎ های‎‎ مرحوم‎ صابری كه‎‎ پـایـه های‎ یـك‎ كـار ماندگار را بـنیـاد گـذارد، وجود دارد.

وزیـر فـرهنــگ‎ و ارشــاد اســلامــی‎ اختصـاص‎ جـایـزه‎‎ ای‎ بــه نـام‎ گـل‎ آقا را خواستار شد.