تبیان، دستیار زندگی
از کلیدهای چهار جهت برای حرکت و از کلید space برای انداختن غذا استفاده کنید. با انداختن غذا دشمنان را از بین ببرید بعضی از آنها به تعداد بیشتری غذا نیاز دارند تا از بین بروند. صندوقهای گنج را جمع کنید تا امتیاز بگیرید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شکار کوسه

از کلیدهای چهار جهت برای حرکت و از کلید space برای انداختن غذا استفاده کنید. با  انداختن غذا دشمنان را از بین ببرید. بعضی از آنها به تعداد بیشتری غذا نیاز دارند تا از بین بروند. صندوقهای گنج را جمع کنید تا امتیاز بگیرید.

دریافت بازی