• تعداد بازديد :
  • شنبه 1386/12/25
  • تاريخ :

بیسکویت خوری

آدمک باید تمام نقطه های صفحه را بخورد تا به مرحله بعد برود و نباید به اجسام متحرک برخورد کند.

 

 

دریافت بازی

UserName