• تعداد بازديد :
  • شنبه 1386/12/25
  • تاريخ :

میخ و تخته

با پرش هر میخ از روی میخ دیگر، میخ دوم ازبین می رود. شما باید کاری کنید که تنها یک میخ باقی بماند.

 

 

دریافت بازی

UserName