تبیان، دستیار زندگی
در این جدول 9 خانه ای در نوبت خود باید علامتهایتان را طوری قرار دهید که در یک ستون یا یک سطر و یا یک قطر پشت سر هم قرار گیرند و همینطور از اینکه حریف این کار را انجام دهد جلوگیری کنید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تیک  تاک  تو

در این جدول 9 خانه ای در نوبت خود باید علامتهایتان را طوری قرار دهید که در یک ستون یا یک سطر و یا یک قطر پشت سر هم قرار گیرند و همینطور از اینکه حریف این کار را انجام دهد جلوگیری کنید.

دریافت بازی