تبیان، دستیار زندگی
با کلیک کردن بر روی هر خرگوش وضعیت خرگوشهای مجاور آن تغییر می کند. باید کاری کنید که همه خرگوشها بیرون باشند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خرگوشها

با کلیک کردن بر روی هر خرگوش وضعیت خرگوشهای مجاور آن تغییر می کند. باید کاری کنید که همه خرگوشها بیرون باشند.

دریافت بازی