تبیان، دستیار زندگی
سلام: شخص عربی وارد مسجد شد و در آغاز به حضرت علی علیه السلام سلام كرد بعد از آن به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله سلام نمود حاضران در مسجد به او گفتند: چرا اول به پیامبر سلام نكردی؟ در پاسخ گفت: من از پیامبر شنیدم كه فرمود: انا مدینة العلم و علی بابها
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جواب كسی كه سلام ندهد را نده!

هدیه

آداب و آثار سلام در سیره و كلام پیامبر و امامان

سلام:

شخص عربی وارد مسجد شد و در آغاز به حضرت علی علیه السلام سلام كرد بعد از آن به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله سلام نمود حاضران در مسجد به او گفتند: چرا اول به پیامبر سلام نكردی؟ در پاسخ گفت: من از پیامبر شنیدم كه فرمود: انا مدینة العلم و علی بابها بدین جهت به فرمایش پیامبر عمل نمودم.

سفینة البحار/1/4

1 ارزش سلام

قال الباقر علیه السلام: ان الله یحب اطعام الطعام و افشأ السلام. محاسن / 2 / 143

خداوند پذیرایی و غذا دادن به [انسانها به هم دیگر] و بلند سلام دادن را دوست دارد

2 سلام نام خداوند

قال رسول الله صلّی اللّه علیه و آله: ان السلام اسم من اسمأ الله فافشوه بینكم. كنز العمال / 25237

سلام نامی از نامهای خداست پس آن را در بین خود آشكارا بگویید.

3 سلام نشانه ی فروتنی

قال رسول الله صلّی اللّه علیه و آله: البادی ء بالسلام بری ء من الكبر. كنز العمال / 25265

كسی كه اول سلام می‌دهد از غرور و خود پسندی به دور است.

4 سلام به هنگام ملاقات 

قال رسول الله صلّی اللّه علیه و آله: اذا تلاقیتم فتلاقوا بالتسلیم و التصافح و اذا تفرفتم فتفرقوا بالاستغفار. بحار / 76 / 5

هنگام دیدار همدیگر، با سلام و دست دادن باهم  مواجه شوید و هنگام خدا حافظی و جدا شدن از همدیگر با استغفار از پیش هم بروید.

5 سلام بهترین رفتار

قال رسول الله صلّی اللّه علیه و آله: الا اخبركم بخیر اخلاق اهل الدنیا و الاخرة؟ قالوا: بلی یا رسول الله فقال: افشأ السلام فی العالم. بحار / 76 / 12

پیامبر [در جمع یاران خود] فرمودند: می‌خواهید بهترین خلقی كه اهل دنیا و آخرت می‌توانند داشته باشند را به شما معرفی كنم؟ همه گفتند بله. و پیامبر فرمودند: آشكارا سلام كردن!

6 سلام به هنگام ورود به منزل

اذا دخل احدكم منزله فیسلّم علی اهله. یقول السلام علیكم فان لم یكن له اهل فلیقل السلام علینا من ربّنا. بحار/76/ 4

وقتی كسی وارد خانه شود و به خانواده‌ی خود سلام كند بیاید بگوید: سلام علیكم  و اگر در خانه كسی نیست و خانواده‌ای ندارد باید بگوید: سلام خدا بر ما باد.

7 آداب سلام

قال رسول الله صلّی اللّه علیه و آله: یسلّم الصغیر علی الكبیر و یسلّم الواحد علی الاثنین و یسلّم القلیل علی الكثیر و یسلّم الراكب علی الماشی و یسلّم المار علی القائم و یسلّم القائم علی القاعد. كنز العمال / 25321

[بهتر است كه:] كوچكتر بر بزرگتر سلام كند و یك نفر به دو دونفر و كمتر به بیشتر و سواره بر پیاده و عابر بر ایستاده و ایستاده بر نشسته.

8 سلام بر كودك 

قال رسول الله صلّی اللّه علیه و آله: خمس لا ادعهن حتّی الممات... و التسلیم علی الصبیان لتكون سنة من بعدی. بحار / 76 / 10

پنج چیز است كه تا مرگم آنها را وا می‌گذارم تا بعد از من سنت شود... یكی از آنها سلام كردن به كودكان است.

9 بخل به سلام

قال رسول الله صلّی اللّه علیه و آله: انّ اعجز الناس من عجز من الدعأ و انّ ابخل الناس من بخل بالسلام. بحار / 76 / 4

ناتوانترین انسان كسی است كه عاجز از دعا كردن باشد و بخیل‌ترین مردم كسی است كه در سلام كردن بخل بورزد و سلام نكند.

10 آثار و بركات سلام

  • الف آمرزش؛ قال ابو عبدالله علیه السلام: انّ من موجبات المغفرة بذل السلام و حسن الكلام. بحار / 76 / 11

از عوامل آنرزش و بخشیده شدن، هدیه كردن سلام است و خوش‌گفتاری.

  • ب نزول بركت؛ قال رسول الله صلّی اللّه علیه و آله: اذا دخل احدكم بیته فلیسلّم فانّه ینزله البركة و تأنسه الملائكة. بحار / 76 / 7

هركس وارد خانه‌ی خود شد باید سلام دهد كه این كار موجب نزول بركت شده و ملائكه مونس وی می‌شوند.

  • ج پاداش فراوان؛ قال علی علیه السلام: للسلام سبعون حسنة تسعة و ستون للمبتدی و واحدة للرادّ. بحار / 76 / 11

سلام هفتاد ثواب دارد كه شصت و نه ثواب آن برای سلام كننده و یكی برای جواب دهنده است.

11 سلام قبل از سخن

قال رسول الله صلّی اللّه علیه و آله: من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجیبوه. سفینة البحار / 4 / 237

هر كه قبل از اینكه سلام دهد شروع به حرف زدن كند، جوابش را نده.

... به امید آنكه خداوند از خطاهای من و تو بگذرد.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.