تبیان، دستیار زندگی
از حضرت علی (ع) پرسیدند : واجب و واجبتر چیست؟ نزدیك و نزدیكتر كدامند؟ عجیب و عجیب تر چیست؟ ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سوال از حضرت علی

امام علی علیه السلام

از حضرت علی (ع) پرسیدند :

واجب و واجبتر چیست؟

نزدیك و نزدیكتر كدامند؟

عجیب و عجیب تر چیست؟

سخت و سخت تر چیست؟

اگر شما بودید چه جوابی می دادید؟ حضرت علی چه جوابی داد؟

پاسخ معما :

1- واجب اطاعت از خدا و واجبتر از آن ترك گناه است 2- نزدیك قیامت و نزدیكتر از آن مرگ است 3- عجیب دنیا و عجیب تر از آن محبت دنیاست 4- سخت قبر است و از آن سخت تر، دست خالی به قبر رفتن است