تبیان، دستیار زندگی
این بازی از شانزده مرحله تشکیل شده است. برای شروع بازی روی کلید Go کلیک کنید. در هر مرحله باید تعدادی از چوب کبریتها را بردارید تا مربعهای باقیمانده به تعداد مشخصی برسد. در هر مرحله یک پیغام نمایش داده می شود. در سطر اول پیغام تعداد چوب کبریتهایی که باید
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بازی با چوب کبریت

این بازی از شانزده مرحله تشکیل شده است. برای شروع بازی روی کلید Go کلیک کنید. در هر مرحله باید تعدادی از چوب کبریتها را بردارید تا مربعهای باقیمانده به تعداد مشخصی برسد. در هر مرحله یک پیغام نمایش داده می شود. در سطر اول پیغام تعداد چوب کبریتهایی که باید برداشته شود و در سطرهای بعدی تعداد مربعهایی که باقی می ماند، مشخص شده  است. هر چه سریعتر بازی را تمام کنید، امتیاز بیشتری خواهید گرفت.

دریافت بازی