GMail سرویس جدید پست الكترونیكى مبتنى بر وب (Web based) گوگل است كه این روزها بحث هاى زیادى را بین موافقین و مخالفین برانگیخته است و حتى دامنه آن به كنگره آمریكا نیز كشیده شده است. این سرویس فعلاً در مرحله آزمایش است و كاربر...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بنیانگذار گوگل از GMail مى گوید


GMail سرویس جدید پست الكترونیكى مبتنى بر وب (Web based) گوگل است كه این روزها بحث هاى زیادى را بین موافقین و مخالفین برانگیخته است و حتى دامنه آن به كنگره آمریكا نیز كشیده شده است. این سرویس فعلاً در مرحله آزمایش است و كاربران محدودى دارد. استیوگیلمور، از سایت eweek. com در مصاحبه اى با سرگى برین (Sergey Brin)، یكى از دو بنیانگذاران جست وجوگر google.com به بررسى ابعاد مختلف سرویس جدید این سایت مى پردازد.

استیو گیلمور:

قبل از آن كه به بحث هاى مربوط به خصوصى بودن اطلاعات در emailها بپردازیم، دوست دارم راجع به فرصت هایى كه قابلیت برنامه نویسى این فن آورى جدید ارائه مى كند صحبت كنیم. به نظر من اگر بتوان یك API در نظرگرفت اتفاق خیلى جالبى مى افتد. (API مخفف Application Program Interface است و منظور برنامه هایى هستند كه تحت وب مستقیماً با سیستم عامل دستگاه درارتباط هستند.)

سرگى برین:

ایده جالبى است. من قبل از آن كه شما الآن به این موضوع اشاره اى كنید خیلى به آن فكر نكرده بودم، ولى قطعاً كارهایى مختلفى است كه من قبلاً با یونیكس انجام داده ام؛ من تقریباً همه كار با emailام مى توانم انجام دهم؛ پیغام هاى مشخصى را forward كنم، برخى را پاك كنم، برنامه هاى مشخصى را اتوماتیك اجرا كنم. جالب خواهد بود كه در GMail هم آن را داشته باشیم.

استیو گیلمور:

همانطورى كه در GMail پیش بینى shortcut كرده اید، مى توان ماكروها و یا چیزهاى مشابه اى پیش بینى كرد.
سرگى برین؛ بله، نكته بسیار خوبى است. نكته اى كه من به تیم برنامه نویسى تأكید كرده ام، آن است كه بتوان جست وجوهایى كه انجام مى شود را ذخیره كرد و بتوان آنها را مجدد استفاده كرد. براى مثال من جست وجویى در  email  ام دارم كه اغلب آن را انجام مى دهم: emailهاى نخوانده اى را به من نشان بده كه مستقیماً براى من فرستاده  شده اند و نه از طریق mailing listها من خیلى این جست وجو را انجام مى دهم، ولى جالب خواهد بود كه بتوان آن را ذخیره كرد و شاید براى آن برچسب یا چیزى شبیه به آن در نظر گرفت.
اهداف كلى پروژه GMail چیست؟

سرگى برین:

شروع GMail از آنجا بود كه مى خواستیم ببینیم كه آیا جست وجورا مى توان در پست الكترونیكى هم داشت یا نه و درواقع تمام آزمایش ها نیز روى صندوق پستى من انجام شد. من emailهاى زیادى مى گیرم ـ در حد گیگا بایت و مدیریت آنها مشكل است. من هم همان مشكلاتى را دارم كه تمام دیگرانى كه نامه هاى زیادى دریافت مى كنند دارند و به این نتیجه رسیده ام كه داشتن جست وجوى مؤثر امكان ذخیره بالا و قابلیت هایى شبیه آنچه صحبت كردیم، باعث مى شود كه من بتوانم بهتر از email ام استفاده كنم و این همان زمانى بود كه تصمیم گرفتم كه باید این سرویس را در اختیار دیگران نیز قرارداد.

استیو گیلمور:

به نظر مى رسد كه یك همگرایى بین عنصر conversation درفضاى RSS و آنچه شما در سیستم email انجام مى دهید وجود دارد. (RSS تكنیكى است كه براساس آن سایت هاى دیگر از خروجى یك سایت به صورت بسیار ساده مى توانند استفاده كنند كه در وبلاگ ها كاربرد فراوان دارد. Conversation در GMail مرتب كردن اتوماتیك نامه هاى مرتبط با هم است).

سرگى برین:

فكر مى كنم این دقیقاً درست باشد. قسمتى از آن موفقیت وبلاگ ها و خروجى هاى RSS به این واقعیت برمى گردد كه به راحتى مى توان آنچه مى خواهى پیدا كنى و بخوانى، بدون آنكه لازم باشد عقب و جلو بروى یا دنبال جزءجزء اطلاعات بگردى. همه چیز به صورت واحد ارائه مى شود.
این همان چیزى است كه ما در Conversation در GMail به دنبال آن بوده ایم. من نمى خواهم كه دنبال نامه هاى مختلف مربوط به هم باشیم من دوست دارم كه همه آنها یك جا باشند و همه را با هم ببینم.

استیو گیلمور:

در حالت سنتى در email ما با فیلترشدن اطلاعات غیرضرورى براساس یك سرى پارامترها مواجه ایم، ولى شما با استفاده از مفهوم RSS مى خواهید كه ارتباط منطقى بین نویسندگان نامه ها پیدا كنید.

سرگى برین:

درست است. این كه ما بتوانیم حرفى كه مى خواهیم بزنیم را از طریق email بگوییم بسیار مهم است. ولى در Conversation شما مى دانید كه متوجه مى شوید كه در یك گفت وگوى دوطرفه با شخص مقابل در مورد موضوع بخصوصى قراردارید. بنابراین علاقه به یك نامه، نشان دهنده علاقه به كل گفت وگو است.
هیچ نامه ناخواسته اى هم (spam) وارد این گفت وگو نمى شود. شما مى دانید به چه علاقه دارید، شما مى دانید كه همه اش را خواهید خواند وهمه چیز قابل كنترل خواهد بود.
استیوگیلمور: به بحث APIبرگردیم ، چیزى در حدود ??% از برنامه هاى اشتراكى براساس email كار مى كنند.

سرگى برین:

بله، به نظرم درهمین حدود است.

استیو گیلمور:

و این ضرورتاً چیز خوبى نیست.

سرگى برین:

به خاطر محدودیت هایى كه دارد.

استیو گیلمور:

بادرنظرگرفتن بحث هایى كه درباره خصوصى ماندن اطلاعات وحقوق مى شود، اگر بتوان دسترسى APIبه كاربر داد، او مى تواند از این قابلیت استفاده كند وبین خودش ودیگران ارتباط برقرار كند، به وى اجازه دسترسى به اطلاعات خود بدهد در عوض اجازه دسترسى به اطلاعات او.

سرگى برین:

به نظرم ایده جالبى است. ما دراین زمینه ها سیاست هاى خاص خودمان را داریم ، ولى بسته به توافق دوطرف هم دارد.

استیو گیلمور:

آیا مى توان نامه ها را در GMail پاك كرد ویا آن كه در هرحال نامه ها در سرور شما مى ماند.

سرگى برین:

این یك سوءتفاهم لفظى از طرف ما بود. تنها كارى كه مامى كنیم آن است كه ما انواع backup را تهیه مى كنیم و فقط نمى توانیم پاك شدن همزمان را در تمام backup ها ضمانت كنیم. یك سرى backupها روى نوارهاى مغناطیسى است كه offline هم هست، به مرور به روز خواهد شد، ولى همزمان با وقتى كه كاربر نامه اى را پاك مى كند ـ خیر.

استیو گیلمور:

شاید نكته سراین است كه كاربراطمینان حاصل كند كه اگر خواست چیزى پاك شود، به مرور این اتفاق مى افتد.

سرگى برین:

بله ، نامه اى كه كاربر پاك مى كند درنهایت از بین خواهد رفت.

استیو گیلمور:

تعریف روابط در Conversationمى تواند مشكل باشد: تعریف این كه چه كسى دوست است چه كسى همكار و… درمقابل در سیستم Technorati از اطلاعاتى كه از قبل وجود دارد براى این كار استفاده مى كند.

سرگى برین:

به نظرم این نكته قابل فهمى است . كارهاى خیلى جالبى مى توان كرد اگر فقط قرار باشد از اطلاعات موجود استفاده كنیم. یكى از مثال هایى كه دراین زمینه مى توان زد (كه البته خود ایجاد اشكالات دیگرى كرده است) آن است كه باتوجه به محتویات هرنامه اى تبلیغاتى مرتبط با آن نمایش داده مى شود، ولى این فقط تبلیغات نیست، صفحات مرتبط هم ممكن است باشد. من به عنوان یك كاربر از چنین سرویسى كمك مى گیرم.

استیو گیلمور:

آیا میزان فضاى درنظرگرفته شده به تنهایى جذابیت لازم را براى كاربران دارد كه تمام اطلاعات خود را در اختیار گوگل بگذارند؟

سرگى برین:

جذابیت ها هم میزان فضاى اختصاص یافته است و هم قابلیت هاى دیگر از جمله امكان جست وجو. این سرویس واقعاً از هرسرویس دیگر مبتنى بروبى كه من امتحان كرده ام بهتر است.

استیو گیلمور:

حتى از سرویس شركتى كه من استفاده مى كنم هم بهتراست.

سرگى برین:

متشكرم. البته هنوز در مقایسه با یك سرویس شركتى، برخى خدمات را هنوز ندارد ـ براى مثال خدمات ـ offline اگرچه سرویس POP3و IMAP جزو برنامه هاى آینده ما است.
ولى درابتدا مى خواستیم مطمئن شویم كه ماواقعاً چیزى داریم كه بهتراز هرسرویس مبتنى بروب دیگرى است وشاید (فقط شاید) براى بسیارى از كاربران همین سرویس كافى باشد تا سرویس شركتى را كنار بگذارند.
ویا مى توانند از هردواستفاده كنند، چرا كه مى توانند نامه هایى كه به آدرس شركتى شان مى آید را به این آدرس forward كنند ویا برعكس . بنابراین درمسافرتها یا وقت هایى كه به كامپیوترشان دسترسى ندارند مى توانند از GMail استفاده كنند و درسایر موارد با سیستم email شركتى كار كنند.

استیو گیلمور:

به بحث اطلاعات شخصى افراد برگردیم. یكى از راههایى كه براى شفاف كردن وضعیت نگهدارى این گونه اطلاعات مى توان داشت ، كدكردن اطلاعات است. مى توان نمایه ها را معمولى نگهدارى كرد ولى بقیه اطلاعات را كد كرد.

سرگى برین:

ما بحث هاى زیادى دراین زمینه كرده ایم. ما انتخاب هاى زیادى داریم ومن مطمئن نیستم در نهایت چه تصمیمى بگیریم.

استیو گیلمور:

فكر مى كنید مرحله آزمایش تاكى به طول بینجامد؟

سرگى برین:

فكر مى كنم بین سه تا شش ماه. ما بازخوردهاى خوبى از كاربران داشته ایم وبرخى تغییرات را هم براین اساس داده ایم. ولى فكر نمى كنم بتوانیم تمام این تغییرات را براى زمان ارائه عمومى آن انجام دهیم.

استیو گیلمور:

آیا كسانى كه درحال حاضر بطور آزمایشى دسترسى به GMail دارند مى توانند به استفاده از آن ادامه دهند؟

سرگى برین:

بله البته ، ما هیچ برنامه اى براى بستن این سرویس نداریم.

استیو گیلمور:

فكر مى كنید كه سرویس forwarding وسایر دسترسى هاى مبادلاتى چه زمانى راه اندازى شود؟

سرگى برین:

اینها كارهاى بزرگ ومهمى هستند. بیشترین درخواست درمورد forwardكردن بوده، هم به بیرون وهم به داخل GMail. ما داریم روى آن كار مى كنیم.

استیو گیلمور:

آیا كار روى بحث امنیت اطلاعات شخصى وكدكردن اطلاعات ادامه پیدا مى كند؟

سرگى برین:

بله. اینگونه مسائل، نكات عمده اى دارند و فكر نمى كنم كه در دوره زمانى سه تا شش ماهه قبل از عرضه عمومى آن بتوانیم آنها را حل كنیم. ما یكسرى تعویض زیرساختارها خواهیم داشت كه این مدت براى آن كم است.

استیو گیلمور:

آیا شما از همان سرورهایى استفاده مى كنید كه براى خود گوگل استفاده مى كنید؟

سرگى برین:

سرورها از همان نوع هستند، ولى جداى از بقیه هستند.

استیو گیلمور:

طبیعتاً این نگرانى وجود دارد كه شما بتوانید بین شناسه كاربرى یك نفر و نوع جست وجوهایى كه انجام مى دهد ارتباط برقرار كنید.

سرگى برین:

بله. براى همین است كه از سرورهاى یكسانى استفاده نشده است. با این حال به نظرم مى رسد كه در برخى موارد شاید لازم باشدكه براى برخى خدمات این اتفاق بیفتد.
بنابراین ما در حال كار روى این هم هستیم و به دنبال راه حلى هستیم كه مشكل امنیت اطلاعات شخصى نداشته باشد.

سیداحمد لواسانى < منبع: eweek. com

برگرفته از روزنامه ایران