تبیان، دستیار زندگی
برخیز که می‌رود زمستان ، بگشای در سرای بستان ، نارنج و بنفشه بر طبق نه ، منقل بگذار در شبستان ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

برخیز که می‌رود زمستان

باغ گل

برخیز که می‌رود زمستانبگشای در سرای بستان
نارنج و بنفشه بر طبق نهمنقل بگذار در شبستان
وین پرده بگوی تا به یک بارزحمت ببرد ز پیش ایوان
برخیز که باد صبح نوروزدر باغچه می‌کند گل افشان
خاموشی بلبلان مشتاقدر موسم گل ندارد امکان
آواز دهل نهان نمانددر زیر گلیم و عشق پنهان
بوی گل بامداد نوروزو آواز خوش هزاردستان
بس جامه فروختست و دستاربس خانه که سوختست و دکان
ما را سر دوست بر کنارستآنک سر دشمنان و سندان
چشمی که به دوست برکند دوستبر هم ننهد ز تیرباران
سعدی چو به میوه می‌رسد دستسهلست جفای بوستانبان