تبیان، دستیار زندگی
از آنجا كه امر «پژوهش» نیازمند «منابع» مى‏باشد، در این نوشتار سعى شده كتاب‏هاى مربوط به زندگانى امام حسن عسكرى علیه‏السلام ، فهرست‏وار، به پیشگاه خوانند و محقّقان گرامى تقدیم گردد...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

كتاب‏شناسى امام حسن عسكرى علیه السلام

شهادت امام حسن عسكری

از آنجا كه امر «پژوهش» نیازمند «منابع» مى‏باشد، در این نوشتار سعى شده كتاب‏هاى مربوط به زندگانى امام حسن عسكرى علیه‏السلام ، فهرست‏وار، به پیشگاه خوانند و محقّقان گرامى تقدیم گردد.*

1. آخرین خورشید پیدا؛ نگرش كوتاه بر زندگانى امام حسن عسكرى علیه‏السلام ، واحد تحقیقات مسجد مقدّس جمكران، 1375، رقعى، 96 ص.

2. آشنایى با معصومین؛ معصوم سیزدهم امام حسن عسكرى علیه‏السلام ، مهدى آیت اللهى، تهران، جهان‏آرا، 1370، خشتى، 24 ص.

3. آشنایى با معصومین؛ معصوم سیزدهم حضرت امام حسن عسكرى علیه‏السلام ، مهدى آیت اللهى، (به زبان تاجیكى)، قم، انصاریان، 1375، وزیرى، 28 ص.

4. آفتاب در زندان، سعید آل رسول، تهران، بنیاد بعثت، 1375، رقعى، 36 ص.

5. امام حسن عسكرى علیه‏السلام ، كاظم ارفع، تهران، فیض كاشانى، 1379، رقعى، 48 ص.

6. امام حسن عسكرى علیه‏السلام (امام یازدهم)، عباس قدیانى، تهران، فردا به، 1378، رقعى، 28 ص.

7. الامام الحادى عشر الامام الحسن بن على العسكرى علیه‏السلام ، گروهى از نویسندگان، ترجمه محمد عبدالمنعم خاقانى، قم، مؤسّسه در راه حق، 1370، رقعى،38ص.

8. الامام الحادى عشر الحسن العسكرى علیه‏السلام ، شیخ محمد حسن قبیسى عاملى، بیروت، 1403 ق. وزیرى، 82 ص.

9. الامام الحسن العسكرى علیه‏السلام (مصوّر)، سید مهدى آیت اللهى، ترجمه كمال السّید، قم، انصاریان، 1374، وزیرى، 22 ص.

10. الامام الحسن العسكرى علیه‏السلام (مصوّر)، میرابوالفتح دعوتى، بیروت، الدّارالاسلامیّه، 1410 ق، وزیرى، 21 ص.

11. الامام الحسن العسكرى علیه‏السلام ، على محمد على دُخَیِّل، بیروت، دارالتّوجیه الاسلامى، 1394 ق، رقعى، 84 ص.

12. الامام الحسن العسكرى علیه‏السلام ، گروهى از نویسندگان، مؤسّسة الامام الحسین علیه‏السلام ، 1413 ق، رقعى، 21 ص.

13. الامام الحسن العسكرى علیه‏السلام ، گروه نویسندگان، تهران، مؤسّسة البلاغ، 1410 ق، جیبى، 71 ص.

14. الامام الحسن العسكرى علیه‏السلام ، عبدالودود امین، كویت، دارالتّوجیه الاسلامى، 1400 ق.

15. الامام الحسن العسكرى علیه‏السلام من المهد الى اللحد، سید محمد كاظم حائرى قزوینى، قم، كتابفروشى بصیرتى، 1413 ق، وزیرى، 342 ص.

16. الامام العسكرى علیه‏السلام ، گروه نویسندگان، بیروت، دارالزّهراء، 1413 ق.

17. الامام العسكرى علیه‏السلام ، شیخ محمد رضا حكیمى حائرى، مؤسّسة الأعلمى، 1412 ق، وزیرى، 223 ص.

18. الامام العسكرى علیه‏السلام ، قدوة و اسوة، سید محمدتقى مدرّسى، تهران، رابطة الاخوة الاسلامیة، 1404 ق، رقعى، 82 ص.

19. اعلام الهدایة، الامام الحسن بن على العسكرى علیه‏السلام ، مجمع جهانى اهل‏بیت، قم، مركز چاپ و نشر مجمع جهانى اهل‏بیت، 1422 ق؛ وزیرى، 242 ص.

20. با خورشید سامرّا؛ تحلیلى از زندگانى امام حسن عسكرى علیه‏السلام ، محمدجواد طبسى حائرى، ترجمه عباس جلالى، قم، مركز انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، 1379، وزیرى، 344 ص.

21. برگزیدگان؛ حضرت امام حسن عسكرى علیه‏السلام ، عبداللّه طاهر خانى، تهران، بنیاد بعثت، 1373، رقعى، 131 ص.

22. تاریخ سامرّا، ذبیح اللّه محلاّتى، ج 3، تهران، كتابفروشى اسلامیه، 1388 ق، وزیرى، 034/1 ص.

23. تحلیلى از زندگانى امام حسن عسكرى علیه‏السلام ، باقرشریف قرشى، مشهد، كنگره جهانى حضرت رضا علیه‏السلام ، 1371، وزیرى، 357 ص.

24. ترجمه جلد دوازدهم بحارالانوار، زندگانى حضرت امام محمدتقى و امام على‏النّقى و امام حسن عسكرى علیهم‏السلام ، محمدباقر مجلسى، ترجمه موسى خسروى، تهران، كتابفروشى اسلامیه، 1379 ق، وزیرى، 308 ص.* 1

25. تحلیلى از زندگى و زمان امام عسكرى علیه‏السلام ، گروهى از نویسندگان، قم، مؤسّسه احیاء و نشر میراث اسلامى، 1357، 149 ص.

26. تفسیر فاتحة‏الكتاب، از امام حسن عسكرى علیه‏السلام و پژوهشى پیرامون آن، عبدالحسین امینى، ترجمه قدرت‏اللّه حسینى شاهمرادى، تهران، حدیث، 1376، وزیرى، 72 ص.

27. التفسیر المنسوب الى الامام ابى‏محمد الحسن بن على العسكرى علیه‏السلام ، سید محمد باقر موحد ابطحى، قم، مدرسة‏الامام المهدى علیه‏السلام ، وزیرى، 1409 ق.

28. چهل حدیث سیره عسكریّین، امام على‏النقى و امام حسن عسكرى علیهماالسلام ، سید حسین زینالى تیلى، قم، نشر معروف، 1378، جیبى، 80 ص.

29. چهل داستان و چهل حدیث از امام حسن عسكرى علیه‏السلام ، عبداللّه صالحى نجف آبادى، قم، مهدى‏یار، 1381، رقعى، 136 ص.

30. جزاء اعداء الامام العسكرى علیه‏السلام فى‏الدّنیا، سید هاشم ناجى موسوى جزائرى، قم، چاپخانه دانش، 1419 ق، وزیرى، 127 ص.

31. حضرت امام حسن عسكرى علیه‏السلام دن قیرخ حدیث، یازان قورولو، ترجمه حسین سرخابلى، تهران، بنیاد بعثت، 1371، رقعى، 17 ص.

32. حیاة الامام العسكرى علیه‏السلام ، محمدجواد طبسى، قم، بوستان كتاب، 1382، وزیرى، 391 ص.

33. دعاى عاشقان، شیخ عباس قمى، به اهتمام حسین نورائى، تهران، هیراد بشارت، 1380، جیبى، 64 ص.

34. داستان زندگى امام حسن عسكرى علیه‏السلام ، امیرمهدى مراد حاصل، تهران، كانون انتشارات پیام نور، 1378، رقعى، 32ص.

35. داستانهایى از امام هادى و امام حسن عسكرى علیه‏السلام ، قاسم میرخلف‏زاده، قم، مهدى‏یار، 1380، رقعى، 184 ص.

36. در آستانه غیبت؛ زندگانى امام حسن عسكرى علیه‏السلام ، محمد دشتى و مهدى صادقى، تهران، فیض كاشانى، 1377، وزیرى، 308 ص.

37. دیدار شیرین؛ گزیده‏اى از زندگانى امام حسن عسكرى علیه‏السلام ، مسلم ناصرى، تهران، پیام آزادى، 1381، رقعى، 96 ص.

38. ذكرى مولد الامام الحسن العسكرى علیه‏السلام ، گروهى از نویسندگان، نجف، مطبعة الغرى، 1386 ق، رقعى، 36 ص.

39. راز بزرگ؛ مهدى رحیمى، تهران، بنیاد بعثت، 1375، خشتى، 24 ص.

40. زندگانى امام حسن عسكرى علیه‏السلام ، منصور كریمیان، تهران، اشرفى، 1379، رقعى، 40 ص.

41. زندگانى حضرت امام حسن عسكرى علیه‏السلام ، گروهى از علماى لبنان، ترجمه حمید رضا كفّاش، تهران، عابد، 1379، رقعى، 64 ص.

42. زندگانى حضرت امام حسن عسكرى علیه‏السلام رضا استادى، قم، دفتر نشر برگزیده، 1380، رقعى، 40 ص.

43. زندگى و سیماى امام حسن عسكرى علیه‏السلام ، محمدتقى مدرّسى، ترجمه محمد صادق شریعت، تهران، انصارالحسین علیه‏السلام ، 1372، وزیرى، 91 ص.

44. زندگانى امام حسن عسكرى علیه‏السلام ، عبدالرحیم عقیقى بخشایشى، قم، نسل جوان، 1356، رقعى، 140 ص.

45. زندگانى عسكریّین و تاریخچه سامرّا، ابوالقاسم سحاب، تهران، كتابفروشى اسلامیه، 1375 ق، 113 ص.

46. زندگانى امام حسن عسكرى علیه‏السلام ، باقرشریف قرشى، ترجمه سید حسن اسلامى، قم، انتشارات جامعه مدرّسین، 1374، وزیرى، 284 ص.

47. سخنان گهربار امام حسن عسكرى علیه‏السلام ، منصور كریمیان، تهران، اشرفى، 1380، جیبى، 28 ص.

48. ستارگان درخشان؛ سرگذشت حضرت امام حسن عسكرى علیه‏السلام ، محمدجواد نجفى، تهران، كتابفروشى اسلامیه، 1381، جیبى، 238 ص.

49. سیماى سامرّا؛ سیناى سه موسى، محمد صحّتى سردرودى، تهران، 1374، 176 ص.

50. سرگذشت حضرت امام حسن عسكرى علیه‏السلام ، محمدجواد نجفى، تهران، كتابفروشى اسلامیه، جیبى، 236 ص.

51. شهر بى‏حصار؛ داستان زندگى امام حسن عسكرى علیه‏السلام ، رضا شیرازى، تهران، پیام آزادى، 1374، 119 ص.

52. غریب تنها؛ زندگى امام حسن عسكرى علیه‏السلام ، مهدى شمس الدّین، قم، نورنگار، 1377، پالتویى، 48 ص.

53. عجائب و معجزات شگفت‏انگیزى از امام حسن عسكرى علیه‏السلام ، قم، گل یاس، 1379، رقعى، 130 ص.

54. كرامات و مقامات عرفانى امام حسن عسكرى علیه‏السلام ، على حسینى قمى، قم، نبوغ، 1381، رقعى، 72 ص.

55. مجلس عروسى حضرت امام حسن عسكرى علیه‏السلام ، عبدالحسین معین قمى، تهران، كتابفروشى اسلامیه، 1369، رقعى، 98 ص.

56. مسند الامام العسكرى ابو محمد الحسن بن على علیهماالسلام ، عزیزاللّه عُطاردى، مشهد، كنگره جهانى حضرت رضا علیه‏السلام ، 1410 ق، وزیرى، 371 ص.

57. منهاج التّحرّك عند الامام العسكرى علیه‏السلام ، عبدالكریم آل نجف، تهران، 1402 ق، وزیرى، 135 ص.

58. وفات الامام الحسن العسكرى علیه‏السلام ، شیخ حسن بن شیخ محمد عصفورى درازى بحرانى، نجف، مطبعة‏الحیدریه، 1372 ق، رقعى، 56 ص.

59. ولادة الامام الحسن العسكرى علیه‏السلام ، سید محمدحسین طالقانى، نجف، مطبعة‏الحیدریه، 1378 ق، رقعى، 44 ص.

60. نگاهى بر زندگى امام حسن عسكرى علیه‏السلام ، محمد محمدى اشتهاردى، تهران، نشر مطهّر، 1374، 144 ص.

پى‏نوشت:

* ـ در این مقاله فقط براى سال‏هاى قمرى، علامت (ق) نهاده شده است.

1. شایان توجّه اینكه: زندگانى امام عسكرى(ع) در جلد 50 بحارالانوار مؤسسة الوفاء بیروت نیز آمده است.

منبع:

على‏كرجى،  مجله كوثر، شماره 60

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.