تبیان، دستیار زندگی
مرد عربی بر پیامبر صلّی اللّه علیه و آله وارد شد و عبای پیامبر را محكم كشید به طوری كه اثر آن در گردن پیامبر صلّی اللّه علیه و آله باقی ماند و گفت به من كمك كنید پیامبر صلّی اللّه علیه و آله با تبسم به او كمك فراوانی كرد. سفینة البحار / 2 / 682
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

راهی برای زندگی مرفه و لذت بخش!

سعادت

آثار خوش‌خلقی در گفتار امامان

مرد عربی بر پیامبر صلّی اللّه علیه و آله وارد شد و عبای پیامبر را محكم كشید به طوری كه اثر آن در گردن پیامبر صلّی اللّه علیه و آله باقی ماند و گفت به من كمك كنید پیامبر صلّی اللّه علیه و آله با تبسم به او كمك فراوانی كرد. سفینة البحار / 2 / 682

و انس گوید: من مدت ده سال خدمتگزار پیامبر صلّی اللّه علیه و آله بودم. هرگز به من افّ نگفت و برای كارهایی كه انجام می‌دادم نمی‌فرمود چرا انجام می‌دادی و برای كارهایی كه ترك می‌كردم به من اعتراض نمی‌كرد. سفینة البحار / 2 / 692

1 حسن خلق نشانه كمال ایمان

قال الباقر علیه السلام: اكمل المؤ منین ایمانا احسنهم خلقا. كافی / 2 / 99

كاملترین مومنان از لحاظ ایمان خوش‌خلق‌ترین آنهاست.

2 اهمیت حسن خلق

قال رسول الله صلّی اللّه علیه و آله:ما من شی ء اثقل فی المیزان من خلق حسن.بحار/71/383

هیچ چیز در ترازوی قیامت سنگینتر از اخلاق خوب نیست.

3 حسن خلق كلید همه ی نیكی‌ها

قال علی علیه السلام: حسن الخلق رأس كلّ برّ. غرر الحكم /4 857

سرآمد تمام خوبیها خوش‌خلقی است.

4 حسن خلق بهترین نیكویی

قال الحسن علیه السلام: انّ احسن الحسن الخلق الحسن. خصال /2 9

زیباترین زیباها، اخلاق خوب و زیباست

5 نشانه حسن خلق

قال علی علیه السلام: حسن الخلق فی ثلاث اجتناب المحارم و طلب الحلال و التوسّع علی العیال. بحار / 71 / 394

خوبی و حسن خُلق در گرو سه چیز است: دوری از كارهای حرام، جستجوی چیزهای حلال، و آسان‌گیری بر خانواده

6 حسن خلق و زندگی گوارا

قال الصادق علیه السلام: لا عیش اهنأ من حسن الخلق. علل الشرایع /5 60

زندگی گواراتر از زیستن همراه با خوش خلقی نیست

7- حسن خلق و شباهت به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله 

قال رسول الله صلّی اللّه علیه و آله: اشبهكم بی احسنكم خلقا. بحار / 71 / 387

پیامبر فرمودند: شبیه‌ترین شما بر من،‌خوش خلق‌ترین شماست

8- راه خلاصی از سوء خلق

قال علی علیه السلام:  من سأ خلقه فاذنّوا فی اُذنه. بحار / 62 / 277

كسی كه اخلاقش بد است در گوشش اذان بگویید.

آثار حسن خلق

1 لذت روحی؛ قال الحسن علیه السلام: لا عیش الذّ من حسن الخلق.كافی /2 / 57

عیشی لذیذتر از اخلاق نیكو نیست

 • 2 جلب دوستی؛ قال رسول الله : حسن الخلق یثبت المودّة و یحسن البشر و یذهب بالسخیمة. بحار / 77 / 148

خوش خلقی دوستی‌ها را پایدار  می‌كند چهره را باز می‌كند و كینه را از میان می‌برد.

 • 3 نابودی گناهان؛ قال رسول الله : ان الخلق الحسن یذیب الذنوب كما تذیب الشمس الجمد. عیون اخبار الرضا / 2 / 37

اخلاق خوب و نیكو چون آفتاب كه یخ را آب می‌كند، گناهان را ذوب می‌كند.

 • 4 افزایش رزق؛ قال رسول الله صلّی اللّه علیه و آله: حسن الخلق من الدین و هو یزید فی الرزق.تحف العقول / 275

خوش‌خلقی جزو دین است و روزی را زیاد می‌كند.

 • 5 آبادانی شهرها و طول عمر؛ عن ابی عبدالله : البرّ و حسن الخلق یعمران الدیار و یزیدان فی الاعمار. كافی / 2 / 100

نیكوكاری و خوش‌خلقی سرزمینها از آباد می‌كند و عنرها را میفزاید.

 • 6 پاداش شایسته؛ قال رسول الله : ان العبد لینال بحسن خلقه درجة الصائم القائم. كافی / 2 / 100

انسان بواسه حسن خلقش به مقام روزه داری كه مدام در حال عبادت است می‌رسد.

آثار سوء خلق

 • 1 مایه فشار قبر و عذاب روح؛ قال رسول الله صلّی اللّه علیه و آله: عند ما دفن سعد بن معاذ قد اصابته ضمّة فسئل عن ذلك فقال انّه كان فی خلقه مع اهله سوء. امالی صدوق / 315

وقتی كه سعد بن معاذ دفن شد [پیامبر فرمودند كه هم‌اكنون] فشاری او را در گرفت، [از سوی مردم] از علت آن سوال شد. پیامبر فرمودند: او با خانواده‌اش بداخلاق بود.

تذكر: با این كه درتشییع جنازه اوپیامبر اكرم صلّی اللّه علیه و آله وهفتادهزارفرشته شركت كرده بودند.

 • 2 سختی زندگی؛ قال علی علیه السلام: "سوء الخلق نكد العیش ‍ و عذاب النفس ".غررالحكم /5639

بدخلقی موجب سختی زندگی و عذاب درونی شخص است.

 • 3 فساد ایمان و عمل؛ قال النبی صلّی اللّه علیه و آله: الخلق السیّی ء یفسد العمل كما یفسدالخّل العسل. بحار / 73 / 297

اخلاق بد همچون سركه كه عسل را از بین می‌برد،‌ عمل نیك شخص را فاسد می‌كند.

 • 4 دوام ناراحتی؛ سئل عن علی علیه السلام من ادوم الناس غما؟ قال : اسؤ هم خلقا.مستدرك / /3 328

از امیر مومنان پرسیده شد كه چه كسی است كه غم و اندوهش همیشگی است؟ ایشان فرمودند: بدخلق‌ترین مردم غمگین‌ترین مردم است.

 • 5 عذاب نفس؛ قال علی علیه السلام: من سأ خلقه عذّب نفسه. بحار / 78 / 246

كسی كه اخلاقش بد باشد خودش را عذاب می‌دهد.

 • 6 دوری از مردم؛ قال علی علیه السلام: سوء الخلق یوحش القریب و ینفرالبعید.غررالحكم / 5593

بدخلقی همراه و همنشین انسان را به وحشت [از همنشینی] می‌اندازد و آنكه دور است را به نفرت می‌كشد.

 • 7 كمیاب شدن دوست؛ قال علی علیه السلام: من سأ خلقه اعوزه الصدیق و الرفیق.غرر الحكم / 9187

كسی كه خلقش بد باشد او ار از بابت دوست و رفیق به فقر  می‌كشد.

 • 8 ورود به جهنم؛ قال رسول الله : ان العبد لیبلغ من سوء خلقه اسفل درك جهنم.محجة البیضأ / 5 / 93

انسان به خاطر بدخلقی‌اش به پایین‌ترین قسمت جهنم می‌رسد.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.