تبیان، دستیار زندگی
حضرت یحیى پرسید از ابلیس پرسید: آیا هیچ شده كه لحظه‌اى به من پیروز شوى؟ ابلیس جواب داد: نه، هرگز! ولى در تو خصلتى هست كه از آن شاد و خرسندم . حضرت یحیی فرمود: آن خصلت چیست؟ شیطان پاسخ داد: تو مردی پرخور هستی و هنگامى كه بر سر سفره می‌نشینی زیاد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چگونه خوب بخوریم

غذا

راه‌های تغذیه مناسب و آثار آن در كلام امامان

حضرت یحیى پرسید از ابلیس پرسید: آیا هیچ شده كه لحظه‌اى به من پیروز شوى؟

ابلیس جواب داد: نه، هرگز! ولى در تو خصلتى هست كه از آن شاد و خرسندم .

حضرت یحیی فرمود: آن خصلت چیست؟

شیطان پاسخ داد: تو مردی پرخور هستی و هنگامى كه بر سر سفره می‌نشینی زیاد مى‌خورى و سنگین مى‌شوى، بدین جهت از انجام بعضى نمازهاى مستحبى و شب زنده دارى باز مى‌مانى.

آنگاه حضرت یحیى گفت :من با خداوند عهد كردم كه هرگز غذا را به طور كامل نخورم و از طعام سیر نشوم ، تا خدا را ملاقات نمایم .

و شیطان گفت :من نیز با خود پیمان بستم كه هیچ مؤمنى را نصیحت نكنم ، تا خدا را ملاقات كنم.

سفینة البحار / 1 / 103

آداب غذا خوردن

1 -معرفت 2 راضی بودن 3 -بسم الله گفتن 4 -شكر كردن 5 -شستن دست‌ها قبل از غذا 6 -روی پای چپ نشستن 7 -انگشت‌ها را پاك كردن 8 -استفاده از غذایی كه مقابل انسان است 9 -لقمه را كوچك برداشتن 10 -غذا را خوب جویدن 11 -كمتر به مردم نگاه كردن.

قال المجتبی علیه السلام: فی المائدة اثنتا عشرة خصلة یجب علی كل مسلم ان یعرفها اربع منها فرض و اربع سنة و اربع تأدیب فاما الفرض فالمعرفة و الرضا و التسمیة و الشكر و اما السنة فالوضوء قبل الطعام و الجلوس علی الجانب الایسر و الاكل بثلاث اصابع و لعق الاصابع و اما التأدیب فالاكل مما یلیك و تصغیر اللقمة و تجوید المضغ و قلّة النظر فی وجوه الناس.وسائل / 16 / 539

برای غذا و غذا خوردن دوازده صفت است كه بر هر مسلمانی واجب است آنها بداند. چهارتای آن واجب است، چهارتای آن مستحب است و چهارتای آن جزو آداب است امام آنچه واجب است عبارت است از: معرفت [روزی رسان] ، راضی بودن به روزی خود، بسم الله گفتن،‌و شكر كردن.

و آنچه كه مستحب است : وضو گرفتن قبل از غذا و نشستن بر طرف چپ[تكیه بر طرف چپ] با سه انگشت غذا خوردن.

و آنچه جرو آداب است: خوردن از آنچه پیش روست، كوچك گرفتن لقمه‌ها،‌ خوب جوید غذا و كمتر به صورت دیگر نگاه كردن است.

13 -غذای داغ نخوردن

قال رسول الله صلّی اللّه علیه و آله: لا یأكل الحار حتی یبرد. قصار الجمل / 1 / 20

هیچ وقت غذای داغ نخور تا سرد شود

14 كم غذا خوردن

  • الف قال علی علیه السلام: اذا اراد الله سبحانه صلاح عبده الهمه قلّة الكلام و قلّة الطعام و قلّة المنام. مستدرك / 3 / 61

هرگاه خداوند خیر بنده‌ای را بخواهد بر او الهام می‌كند: تا كم حرف زد و كم خورد و كم بخوابد.

  • ب قال الصادق علیه السلام:... فاذا اكل احدكم طعاما فلیجعل ثلث بطنه للطعام و ثلث بطنه للشراب و ثلث بطنه للنفس. كافی / 6 / 270

هرگاه یكی از شما خواست غذا بخورد ، باید یك سوم شكمش را برای غذا و یك سوم برای نوشیدنی، و یك سوم آن را برای تنفس قرار دهد.

15 -با نمك غذا را آغاز كردن

قال علی علیه السلام:ابدؤ ا بالملح فی اول طعامكم. وسائل / 16 /5 20

در اول غذایتان با نمك شروع كنید

16 -در كوچه و بازار غذا نخوردن

قال رسول الله صلّی اللّه علیه و آله:الاكل فی السوق دنائة. وسائل / 19 / 453

خوردن خوراكی در كوچه وبازار [خیابان] پستی و  دور از شرافت است.

 آثار پرخوری

 

  • الف از بین رفتن فهم و زیركی؛ قال علی علیه السلام: لا تجتمع الفطنة و البطنة.مستدرك /16 / 222

زیركی و تیزهوشی با پرخوری و شكم پروری جمع نمی شود

  • ب قساوت؛ قال رسول الله صلّی اللّه علیه و آله: من تعوّد كثرة الطعام و الشراب قسا قلبه.مستدرك / 16 / 213

آنكه به پرخوری عادت كند، سنگدل می‌شود.

  • ج امراض مختلف؛ قال علی علیه السلام: ادمان الشبع یورث انواع الوجع. غررالحكم / 1363

سیری مدام ، بیماریهای گوناگون در پی دارد.

  • د غفلت؛ قال المسیح علیه السلام:یا بنی اسرائیل! لا تكثروا الاكل فانه من اكثر الاكل اكثر النوم و من اكثر النوم اقلّ الصلوة و من اقلّ الصلوة كتب من الغافلین. تنبیه الخواطر / 1 / 46

زیاد نخورید كه هركه زیاد خورد خوابش زیاد می‌شود و آنكه خوابش زیاد شود نمازش كم می‌شود و هركه كم نماز بخواند از غافلین به حساب می‌آید.

  • ه‍ طغیان؛ قال الباقر علیه السلام:اذا شبع البطن طغی. كافی / 6 / 270

هرگاه شكم پر شود،‌سركشی می‌كند

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.