تبیان، دستیار زندگی
روایت شده، رسول مكرم اسلام صلی الله علیه و آله در سفری بود. برای طعام، امر فرمود گوسفندی را ذبح نمایند. شخصی عرض كرد: یا رسول الله! ذبح گوسفند به عهده من، و دیگری گفت كه پوست كندن آن با من، و شخص دیگر گفت كه پختن آن با من. آن حضرت فرمود: جمع كردن هیزم ه
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

از پیامبر بیاموزیم

طرز صحیح همسفری

همگرایی

همه با هم برادریم

روایت شده، رسول مكرم اسلام صلی الله علیه و آله در سفری بود. برای طعام، امر فرمود گوسفندی را ذبح نمایند.

شخصی عرض كرد: یا رسول الله! ذبح گوسفند به عهده من، و دیگری گفت كه پوست كندن آن با من، و شخص دیگر گفت كه پختن آن با من. آن حضرت فرمود: جمع كردن هیزم هم با من باشد. گفتند: یا رسول الله، ما هستیم و هیزم جمع می‌كنیم. نیاز به زحمت شما نیست. فرمود: این را می‌دانم، لیكن خوش ندارم كه خود را بر شما امتیازی دهم. پس به درستی كه خداوند كراهت دارد از بنده‌اش كه ببیند او خود را بر دوستانش امتیاز داده است.


منتهى الامال ، ج 1، ص 22.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.