تبیان، دستیار زندگی
عذرخواهى «ولا یوذن لهم فیعتذرون‏» (مرسلات: 36): در دنیا مى‏توان عذرخواهى كرد ولى در قیامت عذرخواهى ممكن نیست.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

هزار نكته باریك‏تر ز مو اینجاست

(3)

قرآن

الف) تفاوت دنیا و آخرت

1. كتمان سخن

«لا یكتمون الله حدیثا» (نساء: 43): در دنیا مى‏توان سخنان را كتمان كرد ولى در قیامت كتمان سخنان ممكن نیست.

2. عذرخواهى

«ولا یوذن لهم فیعتذرون‏» (مرسلات: 36): در دنیا مى‏توان عذرخواهى كرد ولى در قیامت عذرخواهى ممكن نیست.

3. فرار از عقوبت

«این المفر كلا لاوزر» (قیامت: 11 - 10): در دنیا مى‏توان براى نجات از شكنجه و عقوبت فرار كرد ولى در قیامت فرار ممكن نیست.

4. دفاع از خود

«یوم لا ینطقون‏» (مرسلات: 35): در دنیا مى‏توان از خود دفاع كرد و سخن گفت ولى در قیامت‏سخن گفتن و دفاع كردن ممكن نیست.

5. تقیه و پنهان كردن اعمال و عقاید

«یوم تبلى السرائر» (طارق: 9): در دنیا مى‏توان تقیه كرد و اعمال و عقاید خود را پنهان كرد ولى در قیامت این امر ممكن نیست.

6. نعمت‏هاى گذرا

«اكلها دائم‏» (رعد: 35): «فادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها» (نحل: 29): نعمت‏ها و عذاب دنیوى گذرا و مقطعى است اما در قیامت نعمت‏ها و عذاب الهى جاودانه و همیشگى است.

7. تخفیف در عقوبت

«فلا یخفف عنهم العذاب و لاهم ینصرون‏» (بقره: 86): شكنجه و عذاب دنیا قابل تخفیف است اما در قیامت چنین نیست.

8. رهن و وثیقه

«كل نفس بماكسبت رهینة‏» (مدثر: 38): در دنیا براى آزادى خود یا ملك خود مى‏توان رهن و وثیقه سپرد، در قیامت ممكن نیست‏بلكه خود انسان را به گرو مى‏گیرند.

ب) آثار انفاق در راه خدا

1. مانع هلاكت و نابودى جامعه

«و انفقوا فى سبیل الله و لاتلقوا بایدیكم الى التهلكه‏» (بقره: 195): در راه خدا انفاق كنید. خویشتن را به دست‏خویش به هلاكت میندازید.

2. مایه فزونى

«ما انفقتم من شى‏ء فهو یخلفه‏» (سباء: 39): گر چیزى انفاق كنید، عوضش را خواهد داد.

3. مایه تثبیت موقعیت‏خویش

«و مثل الذین ینفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم‏» (بقره: 265): و مثل كسانى كه اموال خویش را براى طلب رضاى خدا از روى یقین و اعتقاد انفاق مى‏كنند.

4. مایه نیل به سعادت

«و من یوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون‏» (حشر:9): و آنان كه از بخل خویش در امان مانده باشند رستگارانند.

ج. شرایط انفاق

1. انفاق باید از بهترین اموال باشد:

«یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما كسبتم‏» (بقره: 267): اى كسانى كه ایمان آورده‏اید، از دستاوردهاى نیكوى خویش  و از آنچه برایتان از زمین رویانده‏ایم انفاق كنید.

2. از اموالى كه مورد نیاز است انفاق كنید: «و یوثرون على انفسهم و لو كان بهم خصاصه‏» (حشر: 9)

3. باید به كسانى انفاق كرد كه سخت‏بدان نیازمندند:

«للفقراء الذین احصروا فى سبیل الله‏» (بقره: 273): این صدقات از آن بینوایانى است كه خود را در طاعت‏حق محصور كرده‏اند.

4. به صورت پنهانى انفاق كنید:

«و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لكم‏» (بقره: 271): اگر صدقه را به صورت پنهانى و به فقرا انفاق كنید براى شما بسیار بهتر است.

5. با منت و آزار صدقه و انفاق خود را باطل نكنید:

«یا ایها الذین آمنوا لاتبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى‏» (بقره: 264): اى كسانى كه ایمان آورده‏اید، صدقه‏هاى خویش را به منت و آزار رسانیدن (دیگران) باطل مكنید.

6. انفاق باید همراه با اخلاص باشد:

«ینفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله‏» (بقره: 265): اموال خود را براى رضاى خداى خویش انفاق مى‏كنند.

7. از اموال مورد علاقه خود انفاق كنید:

«لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون‏» (آل عمران: 92): نیكى را در نخواهید یافت تا آن‏گاه كه از آنچه دوست مى‏دارید انفاق كنید.

منبع:

محمد فولادى، مجله دیدار آشنا، شماره 18