تبیان، دستیار زندگی
یكی از حقوق فرزندان تعلیم و تربیت است. هر كودكی كه متولد می شود همچون آینه ای زلال و شفاف است. پدر و مادر می توانند با تربیت صحیح، فرزندان را به سعادت برسانند و مواظب این باشند كه فرزندان باعناصر غلط آشنا نشوند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فطرتی که خدایی است

نقش پدر در تربیت فرزند  (7)

آسمان

برای مطالعه ی قسمت قبل اینا کلیک کنید.

حقوق فرزندان

یكی از حقوق فرزندان تعلیم و تربیت است. هر كودكی كه متولد می شود همچون آینه ای زلال و شفاف است. پدر و مادر می توانند با تربیت صحیح، فرزندان را به سعادت برسانند و مواظب این باشند كه فرزندان باعناصر غلط آشنا نشوند.

خداوند در سوره روم آیه 30 می فرمایند :

«... فطرت الله التی فطرالناس علیها...»

... خداوند مردم را بر اساس فطرت خدایی آفریده است ...

بنابر فطرت توحیدی، سعادت و هدایت در وجود طفل به ودیعه نهاده شده است و والدین گرامی نباید اجازه دهند كه این فطرت از مسیر اصلی خویش كه همان سعادت و هدایت است خارج شود. حق فرزند بر پدر این است كه نام نیك برایش انتخاب كند، اورا خوب تربیت كند و به او قرآن یاد دهد.

نقش پدر در رابطه با فرزند

پدر در رابطه با فرزند دارای نقشهای فراوانی می باشد كه ما این نقشها را بطور اجمال در اینجا ذكر می كنیم اما بعداً این نقشها در فصلی قرار می گیرند و نقش پدر به قبل از تولد كودك و حتی قبل از انتخاب همسر برمی گردد. آن نقشها عبارتند از :

1- نقش مذهبی

2- نقش فرهنگی

3- نقش اجتماعی و اخلاقی

4- نقش سیاسی

5- نقش اقتصادی.

نقش مذهبی پدر

از ضروری ترین نیازهای هر فرد، نیاز به مذهب است. پرورش مذهبی از حقوق كودكان و از وظایف و مسئولیتهای پدر می باشد. پرورش مذهبی عاملی برای سعادت افراد و بازدارنده او از عوامل جنائی است. پدر باید شوق به كمال را در نهاد فرزند قرار داده و موجبات تثبیت آن را فراهم كند. پدر از راه عرضه عقاید و افكار می تواند فرزند خود را با آداب دینی آگاه نماید و با عملكرد خود، فرزند را متدین بارآورد. پدر در رابطه با نقش مذهبی، وظایفی داردكه عبارتند از:

1 – ارتباط و معرفی خدا   

2 – واداشتن فرزند به عمل

پدر در این زمینه مسئولیت سنگینی را به عهده دارد. غفلت و سهل انگاری او در مورد رفتار كودك در آینده مشكل ساز خواهد بود.

اگر پدری پای بند به اصول مذهبی باشد فرزندش نیز مقید به اصول مذهبی می شود و اگر پدری لاابالی باشد و بخواهد كه فرزندش پای بند به اصول باشد، این امكان پذیر نیست زیرا فرزند از پدر ومادر الگو برداری می كند. وقتی الگوهایش نامناسب باشند مسلماً راهش صراط مستقیم نخواهد بود.

البته در همه موارد اینچنین نیست. اگر فرزند این اراده را داشته باشدكه در صراط مستقیم قدم بردارد می توان با توكل به خدا و استقامت و اراده محكم و پابرجا در این راه قدم بگذارد.

 نقش فرهنگی پدر

پدر مسئول دادن آگاهی لازم و پرورش فرهنگی فرزندان است. در این جا این سؤال مطرح می شو دكه پدر تا چه میزان به كودك چیز می آموزد؟

پدر معلم و راهنمای فرزنداست. وقتی كودك در خانه باشد، همه اطلاعات مورد نیا ز را به كودك می دهد. وقتی هم به مدرسه می رود، به ترمیم نقص ها و جبران كمبودها در این رابطه می پردازد.

وظایف عمده و اساسی پدر در نقش فرهنگی عبارتند از:

1- معرفی دنیا

2- معرفی و توضیح فلسفه زندگی

3- آداب و رسوم

4- در جنبه ادبیات و هنر

5- در جنبه ارزشها و...

در معرفی دنیا:

دنیای اطراف كودك سرشار از شگفتی هاست و كودك مشتاق این است كه از همه چیز سر در آورد. پدر این مسئولیت را دارد كه قدم به قدم با كودكان همراه گردد، با آنها مكالمه و صحبت كند و پدیده های جهان را به كودك بشناساند و راه بهتر استفاده كردن از پدیده ها را به كودك یاد دهد.

معرفی و توضیح فلسفه زندگی:

اگر پدر همه فكر و ذكر خود را صرف رفع نیازهای جسمی كودك كند، وظیفه خود را ادا نكرده است.از وظایف عمده و اساسی پدر این است كه به فرزند خود كمك كند تا هدف زندگیش را بشناسد و برای اعمال و رفتارش دلایلی بیابد تا بداندكه چرا زنده است؟ چرا می میرد؟ مشكلات چیست و چگونه می توان آنها را حل كرد.

در جنبه آداب و رسوم:

آداب و رسوم سازنده انسان و فكر و اندیشه فرد می باشد. پدر وظیفه دارد كه طفل را در معرض آداب و رسوم سازنده قرار دهد. آداب و رسوم باید برای كودك درس باشد تا او براساس آداب و رسوم جهت روشنی را در زندگی پیدا كند و به آنها عمل نماید.

در جنبه ادبیات و هنر:

پدر در جنبه ادبیات وظیفه دارد كه شعر، نظم، كنایات و... را برای كودك به گونه ای انتخاب كند كه بر اساس مصالح و مبانی فطرت او در طریق خیر و سعادت كودك باشد. در جنبه هنر پدر وظیفه دارد كه هنر متعهد را به كودك آموزش دهد و ذوق هنری را در او زنده سازد.

 در جنبه ارزشها :

در هر جامعه ای یكسری ارزشهای سازنده و یكسری ارزشهای مخرب وجود دارد. پدر وظیفه دارد كه ارزشهای سازنده  را در ذهن كودك تثبیت كند. پدر می تواند زندگی خوبی را بر اساس قبول و پیروی از ارزشهای راستین در كودك  ایجاد كند.

در مقاله ی بعد به بررسی " نقش اجتماعی و اخلاقی پدر" ، "  نقش اقتصادی پدر" و " نقش سیاسی پدر" خواهیم پرداخت .

منبع : برگرفته ازبرخی متون تحقیقاتی مدرسه علمیه نرجس – با تغییر و تلخیص

آنچه در گذشته گفته شد:

شأنی پس ازشأن خدا

عوامل انسانی موثر در تربیت

آقا ،مطیع،وزیر

حرمت پدر،حرمت خداست

مظهر عمل باشید،نه حرف

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.