تبیان، دستیار زندگی
- دنیا مثل بازی گل یا پوچه. با تو گله بی تو پوچه. 2- به خورشید گفتم خوشگلی، هوا ابری شد. به دریا گفتم زلالی، خشک شد. به کوه گفتم با صلابتی، خرد شد. به تو میگم خوبی؟ مواظب خودت باش!
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

با تو گله ، بی تو پوچه

حرف های خودمانی  ، برای  روزهای اول بهار (11)

دختر

1- دنیا مثل بازی گل یا پوچه. با تو گله بی تو پوچه.

2-  به خورشید گفتم خوشگلی، هوا ابری شد.

به دریا گفتم زلالی، خشک شد.

به کوه گفتم با صلابتی، خرد شد.

به تو میگم خوبی؟ مواظب خودت باش!

3- عشق را گدایی نکنید زیرا هیچگاه چیز با ارزشی به گدا داده نمی شود.

4- «ماهاتما گاندی» میگوید: هفت چیز انسان را از پای در می آورد و هلاک می سازد:

«سیاست بدون شرف»،

«لذت بدون وجدان»،

«پول بدون کار»،

«شناخت بدون ارزش ها»،

«تجارت بدون اخلاق»،

«دانش بدون انسانیت»،

«عبادت بدون فداکاری.»

5- یه نفر به یه سیاه پوسته میگه آقا شما سیاه پوستین؟ میگه آره.از کجا فهمیدی؟ میگه از رو لهجت!